Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ
Email:  ttuyeny@gmail.com
Điện thoại:  0984344526-01247152222
Địa chỉ: P.Hương Hồ- TX. Hương Trà, TT-Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn
- Công tác phổ cập THCS

Các tin khác