Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:54 19/08/2013  

Tổi Ngoại Ngữ - GDCD - Thể dục - Nhạc - Họa

Điện thoại:
Email:

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Dương Thị Thanh Tâm

Chuyên môn:GDCD
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Ngô Đình Thiên Thu
Chuyên môn: Anh Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

 

2

Lê Thị Hoài Nam

3

Hồ Thị Như Tâm

4

Lê Thị Thúy Nga

5

Nguyễn Thượng Tùng

6 Ngô Đình Thiên Thu      
7 Phạm Thị Tố Trinh      
8 Lê Thị Hồng Phương