Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:54 19/08/2013  

Tổi Ngoại Ngữ - GDCD - Thể dục - Nhạc - Họa

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Dương Thị Thanh Tâm

Chuyên môn:GDCD
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Lê Thị Hồng Vinh
Chuyên môn: Anh Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

2

Lê Thị Hoài Nam

 

 

 

3

Hồ Thị Như Tâm

 

 

 

4

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

5

Nguyễn Thượng Tùng

 

 

 

6 Ngô Đình Thiên Thu      
7 Phạm Thị Tố Trinh      
8 Lê Thị Hồng Phương