Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:54 19/08/2013  

Tổi Ngoại Ngữ - GDCD - Thể dục - Nhạc - Họa

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Dương Thị Thanh Tâm

Chuyên môn:GDCD
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Lê Thị Hồng Vinh
Chuyên môn: Anh Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

2

Lê Thị Hoài Nam

 

 

 

3

Hồ Thị Như Tâm

 

 

 

4

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

5

Nguyễn Thượng Tùng

 

 

 

6 Ngô Đình Thiên Thu      
7 Phạm Thị Tố Trinh      
8 Lê Thị Hồng Phương