Dạy tức là học hai lần''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Tiếng Anh - Nghệ thuật

Tổ Tiếng Anh - Nghệ thuật

Cập nhật lúc : 10:54 19/08/2013  

Tổ Tiếng Anh - Nghệ thuật

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Dương Thị Thanh Tâm

Chuyên môn:GDCD
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Ngô Đình Thiên Thu
Chuyên môn: Anh Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

         

2

Lê Thị Hoài Nam

     

3

Hồ Thị Như Tâm

     

4

Lê Thị Thúy Nga

     

5

Nguyễn Thượng Tùng

     
6 Ngô Đình Thiên Thu      
7 Phạm Thị Tố Trinh      
8 Lê Thị Hồng Phương