Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:08 15/08/2013  

Tổ Toán -Tin

Điện thoại:
Email:

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ TỔ TOÁN-LÝ-HÓA-SINH TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN


I/. Quá trình hình thành và phát triển

 Tổ Toán - Lý trường THCS Trần Thúc Nhẫn được hình thành trên cơ sở sự chia tách và sát nhập từ hai tổ chuyên môn Toán- Lý- Tin và Sinh- Hóa- Thể dục từ năm 2005. Là một tổ bao gồm các môn học mũi nhọn, đội ngũ giáo viên gồm có 13 giáo viên đa số còn trẻ, nhiệt tình trong công tác. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, tổ Toán- Lý chúng tôi đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy chung của nhà trường.

II/. Nhiệm vụ, chức năng được giao

+ Nhiệm vụ chung của tổ: Chịu trách nhiệm giảng dạy trực tiếp môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin đồng thời giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh trong toàn trường.

+ Cá nhân trong tổ: Hầu hết các thành viên trong tổ ngoài việc giảng dạy chuyên môn còn phải làm công tác kiêm nhiệm: 1 tổ trưởng chuyên môn, 1 tổ phó chuyên môn, 1 thư kí hội đồng, 4 giáo viên chủ nhiệm.

+ Tổ trưởng chuyên môn: Thầy Trần Đức  Sơn

+ Tổ phó chuyên môn: Cô Nguyễn Thị Thu Mành 

III/. Biên chế, trình độ

Đội ngũ giáo viên: gồm có 13 giáo viên, trong đó:

+ 05 giáo viên Toán: nam 03, nữ 02

+ 03 giáo viên Lý- Công nghệ: nam 02, nữ 01

+ 01 giáo viên Hóa: nam 01

+ 02 giáo viên Sinh: nữ 02

+ 02 giáo viên Tin: nữ 02

IV/. Những thuận lợi và khó khăn

1- Thuận lợi

+ Có đội ngũ giáo viên có trình độ từ cao đẳng trở lên, có 2 giáo viên đang đi học đại học

+ Đa số giáo viên trong tổ còn trẻ, đoàn kết, năng động, nhiệt tình trong công tác, dễ tiếp cận với công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy.

+Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy.

2- Khó khăn: Năm học 2013-2014 tổ có 13 thành viên thì có 01 đ/c mắt bị yếu, 02 đ/c lớn tuổi, 02 đ/c đang học đại học nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giảng dạy cũng như phân công nhiệm vụ.

V. Thành tích nổi bật trong những năm qua:

- Nhiều giáo viên đã đạt danh hiệu GVG các cấp

+  Cấp tỉnh: Thầy Trần Đức Sơn

+ Cấp Huyện: Cô Nguyễn Thị Thu Mành, Thầy Nguyễn Phong Linh, Thầy Trần Thanh Huy

-      Số giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sơ năm học 2012-2013: 01

-      Số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2012-2013: 05

-      Trong nhiều năm liền tổ luôn có học sinh giỏi Huyện và giỏi Tỉnh .

VI.  Danh sách tổ Toán-Lí –Hóa-Sinh: 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên môn

Chức vụ

Kiêm nhiệm

Ghi chú

 Nam

 Nữ

 1

Phạm Văn Lưu

1958

 

Toán

 

 Mắt yếu

 2

Nguyễn Thị Thu Mành

 

1978

Toán

 Tổ phó, CN 73

 

 3

Trần Thanh Huy

1978

 

Toán

CN 91

 

 4

Lê Thị Như Ái

 

1981

Toán

   

 5

Phan Dư Thịnh

1978

 

Toán

 

Học đại học

 6

Trần Đức Sơn

1972

 

Công nghệ - Lý

 TTCM

 

 7

Nguyễn Phong Linh

 1978

 

Lý -  Công nghệ

 CN 92

 

 8

Nguyễn Thị Thanh Lam

 

1986

Vật lí

 CN 82

 

 9

Phạm Văn Ân

1978

 

Hóa

 

 Học  đại học

 10

Phan Thị Hẹ

 

1961

Sinh

   

11

Phạm Thị Bích

 

1978

Sinh

   

12

Phạm Thị Tố Trinh

 

1978

Tin

 TKHĐ

 

13

Lê Thị Hồng Phương

 

1984

Tin

   

Tổ trưởng: Trần Đức Sơn

Chuyên môn:Vật lý
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại:0988348227
Email: ducsonqa@gmail.com

Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Mành
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Phan Thị Hẹ      
2  Phạm Văn Lưu      
3  Trần Thanh Huy      
4 Lê Thị Như Ái      
5 Phan Gia Lành      
6 Phạm Văn Ân      
7 Nguyễn Thị Thanh Lam      
8 Nguyễn Phong Linh      
 9  Phạm Thị Bích