Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 15:14 20/08/2013  

Tổ Văn - Sử - Địa

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Hoàng Thị Thương

Chuyên môn: Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

 

Tổ phó: Nguyễn Ngọc Hà
Chuyên môn: Địa lý
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Võ Hữu Đặng

 

 

 

2

Trần Thị Hường

 

 

 

3

Hoàng Thị Thiều Anh

 

 

 

4

Nguyễn Như Minh

 

 

 

5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

 

7 Nguyễn Thị Huệ      
8 Hoàng Thị Kim Anh