Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 15:14 20/08/2013  

Tổ Văn - Sử - Địa

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Hoàng Thị Thương

Chuyên môn: Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

 

Tổ phó: Nguyễn Ngọc Hà
Chuyên môn: Địa lý
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Võ Hữu Đặng

 

 

 

2

Trần Thị Hường

 

 

 

3

Hoàng Thị Thiều Anh

 

 

 

4

Nguyễn Như Minh

 

 

 

5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

 

7 Nguyễn Thị Huệ      
8 Hoàng Thị Kim Anh