Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Thể Dục

Tổ Văn - Thể Dục

Cập nhật lúc : 15:14 20/08/2013  

Tổ Văn - Thể dục

Điện thoại:
Email:

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Võ Hữu Đặng

Chuyên môn: Địa lý
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Hoàng Thị Thiều Anh
Chuyên môn: Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Võ Hữu Đặng

2

Trần Thị Hường

3

Hoàng Thị Thiều Anh

4

Nguyễn Như Minh

5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

7 Nguyễn Thị Huệ      
8 Hoàng Thị Kim Anh