Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 15:14 20/08/2013  

Tổ Văn - Sử - Địa

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Hoàng Thị Thương

Chuyên môn: Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

 

Tổ phó: Nguyễn Ngọc Hà
Chuyên môn: Địa lý
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Võ Hữu Đặng

 

 

 

2

Trần Thị Hường

 

 

 

3

Hoàng Thị Thiều Anh

 

 

 

4

Nguyễn Như Minh

 

 

 

5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

 

7 Nguyễn Thị Huệ      
8 Hoàng Thị Kim Anh