Thứ Hai, 19/06/2017

Buổi sáng

Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Nộp báo cáo thành tích công tác năm…

Trực hè thầy Lành

Bảo vệ trực: Chiến

Buổi chiều

Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Nộp báo cáo thành tích công tác năm…

Trực hè thầy Lành

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Ba, 20/06/2017

Buổi sáng

BGH làm tại Văn phòng.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

Buổi chiều

BGH làm tại Văn phòng.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Tư, 21/06/2017

Buổi sáng

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

Buổi chiều

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Năm, 22/06/2017

Buổi sáng

Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Bảo vệ trực: Chiến

Buổi chiều

Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Sáu, 23/06/2017

Buổi sáng

Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực: Chiến

Buổi chiều

Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Bảy, 24/06/2017

Buổi sáng

Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Buổi chiều

Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật, 25/06/2017

Buổi sáng

Bảo vệ trực trường : Chiến

Buổi chiều

Bảo vệ trực trường : Chiến