Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 34, Kế hoạch chuyên môn tuần 28

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

TBDH: Mua 15 tai nghe cho phòng Tin học.

Tờ trình xin miễn giảm tham quan…

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Buổi chiều

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 34, Kế hoạch chuyên môn tuần 28

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

TBDH: Mua 15 tai nghe cho phòng Tin học.

Tờ trình xin miễn giảm tham quan…

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề: Sổ chủ nhiệm các lớp 8/1,8/2

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề: Sổ chủ nhiệm các lớp 8/1,8/2

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc. 

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Chiều:13h30 Sinh hoạt chuyên môn, tổ.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

14h00 Nghe nói chuyện truyền thống “ Bia chiến tích K8”. Khối 7&8

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Buổi chiều

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

14h00 Nghe nói chuyện truyền thống “ Bia chiến tích K8”. Khối 7&8

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật, 25/03/2018

Buổi sáng

Khối 9 tham quan di tích lịch sử , cách mạng lúc 7h00(Theo kế hoạch )

Bảo vệ trực trường : Chiến

Buổi chiều

Khối 9 tham quan di tích lịch sử , cách mạng lúc 7h00(Theo kế hoạch )

Bảo vệ trực trường : Chiến