Thứ Hai, 18/02/2019

Buổi sáng

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 30.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học kỳ II . Thực hiện chương trình tuần 25 (HK 2)

TTTD 02 giáo viên.

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Tổ đăng ký sản phẩm thi STTTN cấp huyện, tăng cường kiểm tra chuyên đề

Buổi chiều

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 30.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học kỳ II . Thực hiện chương trình tuần 25 (HK 2)

TTTD 02 giáo viên.

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Tổ đăng ký sản phẩm thi STTTN cấp huyện, tăng cường kiểm tra chuyên đề

Thứ Ba, 19/02/2019

Buổi sáng

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra nền nếp ra vào lớp, số lượng.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Buổi chiều

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra nền nếp ra vào lớp, số lượng.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư, 20/02/2019

Buổi sáng

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường. Bồi dưỡng HSG

TTTD: Tiết 2, 9/1 Huệ, T Anh ,tiết 3, 8/1

Kiểm tra nền nếp ra vào lớp, số lượng.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Buổi chiều

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường. Bồi dưỡng HSG

TTTD: Tiết 2, 9/1 Huệ, T Anh ,tiết 3, 8/1

Kiểm tra nền nếp ra vào lớp, số lượng.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm, 21/02/2019

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Sinh hoạt chuyêm môn, tổ. 13h30

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Sinh hoạt chuyêm môn, tổ. 13h30

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Sáu, 22/02/2019

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTTD: Tiết 3, T Anh, 8/2

TTTD: Tiết 4, 6/2 Cô Huệ,

Lao động quét dọn, cảnh quan cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTTD: Tiết 3, T Anh, 8/2

TTTD: Tiết 4, 6/2 Cô Huệ,

Lao động quét dọn, cảnh quan cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến

Thứ Bảy, 23/02/2019

Buổi sáng

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Cắt cỏ, quét dọn vệ sinh môi trường.

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Buổi chiều

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Cắt cỏ, quét dọn vệ sinh môi trường.

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật, 24/02/2019

Buổi sáng

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                        

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.

Buổi chiều

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                        

Luyện tập Bóng đá học sinh Nữ  để thi đấu ở huyện.