Thứ Hai, 19/11/2018

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 17.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 14. HKI

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11

Quyết định nâng lương đợt 2.

Các tổ xây dựng tiết chuyên đề cụm: Toán, T D, MT


Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 17.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 14. HKI

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11

Quyết định nâng lương đợt 2.

Các tổ xây dựng tiết chuyên đề cụm: Toán, T D, MT


Thứ Ba, 20/11/2018

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Tiết3, 9/1, PPCT14

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11 tổ chức tại Nhà Văn hóa xã (14h00 thứ ba)

+Hội diễn Văn nghệ

+Tọa Đàm

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Tiết3, 9/1, PPCT14

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11 tổ chức tại Nhà Văn hóa xã (14h00 thứ ba)

+Hội diễn Văn nghệ

+Tọa Đàm

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Tư, 21/11/2018

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTTD: Sáng tiết 3 T. Sang lớp 9/1.

            Chiều tiết4 T.Tùng lớp 9/3.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTTD: Sáng tiết 3 T. Sang lớp 9/1.

            Chiều tiết4 T.Tùng lớp 9/3.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Năm, 22/11/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Day hoc binh thương

Lao động theo kế hoạch.


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thứ 5 SHCM lúc 13h30.

Lao động theo kế hoạch.


Thứ Sáu, 23/11/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D. T Tùng tiết4 lớp 6/1(Chiều)

Bảo vệ trực : Chiến


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D. T Tùng tiết4 lớp 6/1(Chiều)

Bảo vệ trực : Chiến


Thứ Bảy, 24/11/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D T Sang tiết4 lớp 9/2

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D T Sang tiết4 lớp 9/2

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Bảo vệ trực trường: Chiến  


Chủ Nhật, 25/11/2018

Bảo vệ trực trường: Chiến  


Bảo vệ trực trường: Chiến