Thứ Hai, 19/06/2017

Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Nộp báo cáo thành tích công tác năm…

Trực hè thầy Lành

Bảo vệ trực: Chiến


Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Nộp báo cáo thành tích công tác năm…

Trực hè thầy Lành

Bảo vệ trực: Chiến


Thứ Ba, 20/06/2017

BGH làm tại Văn phòng.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến


BGH làm tại Văn phòng.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến


Thứ Tư, 21/06/2017

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến


HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến


Thứ Năm, 22/06/2017

Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Bảo vệ trực: Chiến


Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Bảo vệ trực: Chiến


Thứ Sáu, 23/06/2017

Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực: Chiến


Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực: Chiến


Thứ Bảy, 24/06/2017

Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực trường : Chiến 


Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực trường : Chiến 


Chủ Nhật, 25/06/2017

Bảo vệ trực trường : Chiến


Bảo vệ trực trường : Chiến