Thứ Hai, 18/03/2019

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 34. Kế hoạch trồng cây.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chương trình tuần 28 (HK 2)

TTTD: Tiết2, 6/3 T Huynh.

Chuyển các phòng chức năng cho Ban xây dựng khởi công thông phòng làm 2 phòng bộ môn

Nộp sản phẩm thi STTTN cấp huyện, tăng cường kiểm tra chuyên đề


Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 34. Kế hoạch trồng cây.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chương trình tuần 28 (HK 2)

TTTD: Tiết2, 6/3 T Huynh.

Chuyển các phòng chức năng cho Ban xây dựng khởi công thông phòng làm 2 phòng bộ môn

Nộp sản phẩm thi STTTN cấp huyện, tăng cường kiểm tra chuyên đề


Thứ Ba, 19/03/2019

BGH & tổ Văn phòng làm việc.Dạy học bình thường.

Các tổ tăng cường kiểm tra chuyên đề

Chuyển các phòng chức năng thông phòng làm 2 phòng bộ môn

Lao động trồng Keo tai tượng( Kế hoạch Lao động)

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH & tổ Văn phòng làm việc.Dạy học bình thường.

Các tổ tăng cường kiểm tra chuyên đề

Chuyển các phòng chức năng thông phòng làm 2 phòng bộ môn

Lao động trồng Keo tai tượng( Kế hoạch Lao động)

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Tư, 20/03/2019

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường. Thanh tra toàn diện.

Lao động trồng Keo tai tượng( Kế hoạch Lao động)

Giám sát việc thi công xâydựng cầu nối,thông phòng

Kiểm tra nền nếp ra vào lớp, số lượng.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường. Thanh tra toàn diện.

Lao động trồng Keo tai tượng( Kế hoạch Lao động)

Giám sát việc thi công xâydựng cầu nối,thông phòng

Kiểm tra nền nếp ra vào lớp, số lượng.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Năm, 21/03/2019

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thanh tra toàn diện.

Buổi chiều học TKB thứ ba tuần sau.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thanh tra toàn diện.

Buổi chiều học TKB thứ ba tuần sau.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Sáu, 22/03/2019

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường. Thanh tra toàn diện.

Lớp 9 Rà soát kế hoạch tham quan cho CN khởi hành

Lao động quét dọn cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Giámsát việc thi công xây dựng cầu nối,thông phòng.

Bảo vệ trực : Chiến


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường. Thanh tra toàn diện.

Lao động quét dọn cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Giámsát việc thi công xây dựng cầu nối,thông phòng.

Bảo vệ trực : Chiến


Thứ Bảy, 23/03/2019

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

BGH rà soát kế hoạch phương án tham quan .

Cắt cỏ, quét dọn vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

BGH rà soát kế hoạch phương án tham quan .

Cắt cỏ, quét dọn vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến


Chủ Nhật, 24/03/2019

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                         

Lúc 7h00 Học sinh khối 9: Tham quan Di tích lịch sử c/m tại Quảng Trị và về lại trường lúc 5h00.


Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                         

Lúc 7h00 Học sinh khối 9: Tham quan Di tích lịch sử c/m tại Quảng Trị và về lại trường lúc 5h00.