Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:27 16/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016- 2017

 

Căn cứ chỉ thị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục – Đào tạo

Căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 -2017 của Sở  GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, và nhiệm vụ năm học của Phòng GD-ĐT Quảng Điền

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

Tổ Toán- Lý- Hóa- Sinh  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

       1. Bối cảnh năm học:

   Năm học 2016-2017, toàn ngành Giáo dục sẽ tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/01/2013.Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ khóa XI về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình,sách giáo khoa giáo dục phổ thông.Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình,sách giáo dục phổ thong.Thực hiện có hiệu quả” Chương trình hành động của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.NghỊ quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về Gíao dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020”.

       2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ):

- Tổ có 11 GV trong đó có 10 GV chính thức,

- Tập thể GV có tinh thần đoàn kết, tương trợ cao. GV của tổ có tinh thần lao động kỉ luật tốt

- Có tinh thần tự học cao. Luôn luôn trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, BGH luôn quan tâm giúp tổ hoàn thành nhiệm vụ năm học

- Học sinh có tinh thần kỉ luật tốt

       3. Khó khăn (yếu/thách thức)

     - Tổ nhiều phân môn nên khó theo sát tình hình GV đúng mức.

     - Khả năng vận dụng CNTT vào giảng dạy của một số GV chưa cao

      - Chưa có phòng bộ môn Hóa- Sinh nên việc dạy còn hạn chế

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

      Mục tiêu 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

      Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học

      Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo viên

 

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN : 

 

 Nhiệm vụ 1:

1.1 Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

            1.1.1 Các chỉ tiêu:

           -100% Giáo viên đạt giáo viên mẫu mực.

            - 100% học sinh đạt Hạnh kiểm Khá, Tốt.

            1.1.2 Các biện pháp:

            - 100% GV tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng Chính trị do Phòng và cấp trên tổ chức.

            - Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động với phong trào thi đua rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống đạo đức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét chất lượng giáo dục.

            - Tổ chức tốt cho học sinh tham gia các hoạt động chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ.

            - Xây dựng nếp sống văn hóa, cũng cố nề nếp, giáo dục kỷ luật, tìm hiểu các các địa chỉ văn hóa địa phương.

            1.2 Tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

            1.2.1  Các chỉ tiêu:

           - 100% thực hiện chương trình giảng dạy 37 tuần và kế hoạch dạy học đúng quy định.

           

           1.2.2 Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu:

- Cấp Huyện: Toán (2 giải); Lý (2 giải); Hóa (1 giải); Sinh (1 giải); Giải toán qua mạng (5 giải)

- Cấp Tỉnh: Toán (1 giải); Lý- Hóa (1 giải); Giải toán qua mạng (2 giải)

1.2.3. 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề.

1.2.4. Chất lượng giáo dục: 

1.2.4.1  Chất lượng bộ môn:           

Môn

Trên trung bình (%)

Dưới trung bình (%)

Toán 6

84

16

Toán 7

86

14

Toán 8

87

13

Toán 9

88

12

Lý 6

90

10

Lý 7

97

3

Lý 8

93

7

Lý 9

95

5

Hóa 8

88

12

Hóa 9

92

8

Sinh 6

95

5

Sinh 7

95

5

Sinh 8

95

5

Sinh 9

95

5

Công Nghệ 6

98

2

Công Nghệ 7

98

2

Công Nghệ 8

98

2

Công Nghệ 9

98

2

 

 

1.2.4.2 Hạnh kiểm các lớp 6/2; 7/1; 7/3; 8/2 .

Lớp

Tốt(%)

Khá(%)

TB(%)

6/2

88,1

11,9

 

7/1

90,6

9,4

 

7/3

86,7

13,3

 

8/2

85,7

14,4

2,9

 

 

1.2.4.3 Học lực các lớp 6/2; 7/1; 7/3; 8/2.

 

Lớp

Giỏi(%)

Khá(%)

TB(%)

Yếu(%)

6/2

21,4

31

45,2

2,4

7/1

18,8

40,6

37,5

3,1

7/3

33,3

26,7

36,7

3,3

8/2

17,1

28,6

48,6

5,7

1.3 Các biện pháp:

 1.3.1.

- Đảm bảo giảng dạy đúng theo chương trình đổi mới, không đảo tiết, bỏ tiết. Tổ chức dạy thay, dạy bù đảm bảo tiến độ. Kết thúc chương trình đúng thời hạn.

- Đảm bảo kế hoạch dạy học, soạn giảng theo phương pháp đổi mới theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Ra đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu thông hiểu, nhận biết và vận dụng.

- Chấm, chữa bài kịp thời đúng quy chế. Đánh giá đúng thực chất của học sinh.

1.3.2 - Phân công bồi dưỡng:         

      Cô Phạm Thị Bích (Sinh 9)

      Thầy Trần Thanh Huy (Toán 9; MTCT 9; Giải toán qua mạng 9)

      Thầy Phạm Văn Ân (Hóa 9)

      Thầy Trần Đức Sơn ( Lý 9)

      Thầy Lê Văn Cường ( Toán 8)

     Thầy Nguyễn Phong Linh ( Lý 8)

      Cô Lê Thị Ái ( MTCT 8; Giải toán qua mạng 8)

      Cô Nguyễn Thị Thu Mành ( Giải toán qua mạng 6)

      Thầy Đặng Ngọc Sang ( Giải toán qua mạng 7)

- Tổ chức khảo sát  chọn học sinh có năng lực, đam mê bộ môn để lập đội tuyển từ đầu năm,

- Thời gian bồi dưỡng 2 tiết/tuần. Liên hệ với chuyên môn để bố trí thời khóa biểu và địa điểm bồi dưỡng ổn định.

- Đảm bảo bồi dưỡng theo kế hoạch đã thống nhất trong tổ chuyên môn.

1.3.3. Động viên theo dõi đôn đốc, kiểm tra học sinh.

1.3.4. Thực hiện tổng hợp tất cả các giải pháp trên

Nhiệm vụ 2:

2.1 Tiếp tục thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá.

2.2  Chỉ tiêu:

2.2.1- Thanh tra toàn diện 03 GV

- Thanh tra định kỳ 100% GV.

2.2.2- Tổ chức thao giảng dự giờ: - Thao giảng: 2 tiết/năm.

                                                          - Dự giờ 18 tiết/năm

2.2.3- Tham gia dự thi GVG

2.2.4-Kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần đổi mới 100%.

             2.3 Biện pháp:

             2.3.1.Tổ chức thanh tra toàn diện, đánh giá đúng thực chất giáo viên đúng kế hoạch.

             2.3.2. - Tổ chức thao giảng dự giờ theo đúng ké hoạch đề ra, góp ý đánh giá giáo viên theo hướng phân hóa năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng.

                        - Sử dụng hợp lý SGK, chủ động thiết kế bài giảng hợp lý hoạt động dạy và học. Tổ chức tốt cho học sinh làm việc cá nhân, nhóm. Tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, phát huy tích tích cực của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên. Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm. Bồi dưỡng năng lực suy nghĩ độc lập vận dụng kiến thức.

             2.3.3- GV chuẩn bị đầy đủ tư liệu, giáo án

             2.3.4- Tổ chức đánh giá HS theo đúng quy chế chuyên môn. Thấy rõ điều kiện, hoàn cảnh của từng HS để có hướng điều chỉnh, giáo dục thích hợp. Kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm dựa trên chuẩn KT-KN. Hướng dẫn HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau

               - Đánh giá HS theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi HS vận dụng kiến thức tổng hợp, kỹ năng và kiến thức đã học

               - Thảo luận và ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi đảm bảo theo chuyên đề đổi mới

            Nhiệm vụ 3:

            3.1 Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn nghề nghiệp

            3.2 Chỉ tiêu:

            3.2.1   100% GV đạt chuẩn

                        100% GV trên chuẩn

            3.2.2   100% “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”

            3.3.Biện pháp:

            3.3.1   Động viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đang theo học nếu có

            3.3.2   Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn

                        Nâng cao vai trò của GVCN trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh

                        Tham gia các lớp bồi dưỡng tin học: Sử dụng internet, tìm kiếm thông tin từ Google, sử dụng thư điện tử …

                        Tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng tin học để tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy

 

IV.ĐỀ TÀI ĐỔI MỚI VÀ TÍCH LŨY CHUYÊN MÔN:

 

Họ và tên

Danh hiệu

Đề tài SKKN

Đề nghị khen thưởng

Nguyễn Phong Linh

CSTĐ CS             

Hướng dẫn học sinh giải bài tập quang học Vật Lý 9.

 

Phạm Văn Ân

CSTĐ CS            

 Phương pháp nhận biết hóa vô cơ

 

Trần Đức Sơn

LĐTT

Một số phương pháp mới trong việc dạy thực hành môn Công nghệ 9 mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà để đạt hiệu quả

 

Trần Thanh Huy

LĐTT

Nâng cao chất lượng đại trà môn Toán 7

 

Đặng Ngọc Sang

LĐTT

Nâng cao chất lượng đại trà môn Toán 9

 

Nguyễn Thị Thu Mành

LĐTT

Nâng cao chất lượng đại trà môn Toán 6

 

Phạm Thị Bích

LĐTT

Đổi mới phương pháp dạy học Sinh học ở cấp THCS

 

Lê Văn cường

HTNV

Nâng cao chất lượng đại trà môn Toán 8

 

Lê Thị Như Ái

HTNV

Nâng cao chất lượng đại trà môn Toán 8

 

Nguyễn Thị Thanh Lam

HTNV

 

Hộ sản

           

V.ĐĂNG KÍ DANH HIỆU CỦA TỔ:

Tổ tiên tiến xuất sắc                                               

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng                                      Ngày 30 tháng 9 năm 2016

                                                                                            Tổ trưởng

 

 

 

 

                                                                                             Trần Đức Sơn