Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 10:59 16/01/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 12

        Trong tháng 12 chuyên môn đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Đã tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Tuy nhiên số lượng học sinh giảm vẫn còn nhiều.
 2. Chuyên môn đã chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình.
 3. Đã chỉ đạo giáo viên bộ môn tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi IOE, giải toán qua mạng, vật lý qua mạng, thi hùng biện Tiếng Anh....
 4. Đã tổ chức thi IOE cấp trường đảm bảo theo kế hoạch.
 5. Đã chỉ đaạo giáo viên xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả tốt trong việc kiểm tra học kỳ 1.
 6. Chỉ đạo các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: Sáng tạo TTN, dạy học tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn… để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.
 7. Đã tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.
 8. Đã tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của trường, PGD, Sở GD.
 9. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
 10.  Tiếp tục chỉ đạo công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.
 11.   Đã hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục để nộp Sở kiểm tra.
 12.  Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.
 13.  Đã điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB học kỳ 2.

Hạn chế:

-         Thông tin hai chiều của một số giáo viên vẫn còn chậm.

-         Số lượng học sinh bỏ học nhiều.

-         Việc thực hiện NGLL của giáp viên còn hạn chế.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên chức tốt, thiếu nghiêm túc.

-         Nề nếp dạy học của một số giáo viên, lớp còn thiếu nghiêm túc (giáo viên nghỉ nhiều, lên lớp chưa đảm bảo…)

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 1.

 

 1. Thực hiện chương trình tuần 1,2,3 của học kỳ 2. Vào học kỳ 2 ngày 9/1/2017.
 2. Chỉ đọa giáo viên vào điểm ở cổng thông tin kịp thời, đảm bảo.
 3. Báo cáo điểm học kỳ 1 các khối 6,7,8 cho chuyên môn PGD.
 4. Các tổ rà lại bài thi tích hợp liên môn để nộp thi huyện vào ngày 10/1.
 5. Tham gia thi  IOE cấp huyện vào ngày 14/1/2017.
 6. Tổ chức thi giải toán qua mạng vào sáng 5/1/2017.
 7. Tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh tại huyện vào ngày 6, 7/1/2017.
 8. Sơ kết học kỳ 1 (lớp, tổ, chuyên môn và các bộ phận).
 9. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi huyện vào ngày 19,20/1/2017.
 10.  Các giáo viên dạy thêm chốt sổ, báo cáo số lượng, nộp phần trăm học phí thu.
 11.  Tham gia thi KHKT tại tỉnh vào ngày 10-12/1/2017.
 12.  Nộp bài thi Tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn vào ngày 10/1/2017.
 13.  Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, IOE, Toán, Lý qua mạng chuẩn bị thi cấp huyện, tỉnh.
 14.  Các tổ chuyên môn rà soát, tìm biện pháp cải tiến chất lượng dạy học, biện pháp giảm học sinh yếu trong học kỳ 2.
 15.  Tiếp tục thanh tra toàn diện, chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.
 16.  Lao động vệ sinh, trực tết, nghỉ tết đảm bảo theo kế hoạch cấp trên, nhà trường.

ĐCBS:

         

                                                             

 

 

 

                                                                      Phó Hiệu trưởng