Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:39 24/12/2018  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2019

 

I. Đánh giá công tác tháng 12

        Trong tháng 12 chuyên môn đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đã tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Trong tháng không có học sinh bỏ học. Tuy nhiên em Nguyễn Thượng Nghĩa của lớp 7/2 đi học chưa đều (đã làm việc với GVCN, PHHS). Chuyên môn đã chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình. Đã chỉ đạo giáo viên bộ môn tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, KHK. Kết quả có một đề tài được chọn tham gia thi cấp tỉnh. Đã chỉ đạo giáo viên xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh để đạt kết quả tốt trong việc kiểm tra học kỳ 1. Đã tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời. Đã tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của trường, PGD, Sở GD. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL của giáo viên. Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên theo kế hoạch. Kết quả xếp loại: 02 Tốt.  Tiếp tục chỉ đạo công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.  Điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB học kỳ 2.

Hạn chế:

-         Việc thực hiện NGLL của giáo viên còn hạn chế.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên chưa tốt.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 1.

 

Thực hiện chương trình tuần 1,2,3 của học kỳ 2. Vào học kỳ 2 ngày 7/1/2018. Chỉ đạo giáo viên vào điểm ở cổng thông tin kịp thời, đảm bảo. Chỉ  đạo giáo viên soạn, giảng theo kế hoạch số 40 của phòng giáo dục với 6 bước 5 hoạt động. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tang cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Báo cáo điểm học kỳ 1 cho chuyên môn PGD.

6.  Tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh tại huyện.

7.   Sơ kết học kỳ 1 (lớp, tổ, chuyên môn và các bộ phận).

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi huyện. Tăng cường đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Không có trường hợp dạy chay.  Các giáo viên dạy thêm chốt sổ, báo cáo số lượng, nộp phần trăm học phí thu.  Chỉ đạo Đội triển khai hoạt động NGLL, xây dựng trường học thân thiện. Chhú ý không cho học sinh sử dụng bút xóa. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏichuẩn bị thi cấp huyện, tỉnh.

13.   Các tổ chuyên môn rà soát, tìm biện pháp cải tiến chất lượng dạy học, biện pháp giảm học sinh yếu trong học kỳ 2.

14.   Tiếp tục thanh tra toàn diện, chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.

15.  Các tổ tiến hành thao giảng, dự giờ, tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

16.   Kiểm kê tài sản, các tổ chuyên môn đề xuất thanh lý các thiết bị hư hỏng.

17.   Lao động vệ sinh phong quang trường lớp.

18.  Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá nội dung 1, 2 theo kế hoạch.

19.   Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm tham gia dự thi Sáng tạo TTN.

ĐCBS:

         

                                                             

Duyệt của Hiệu trưởng                                Phó Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                     Nguyễn Văn Tuyến