Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 05:49 24/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 23 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2016

 

I. Đánh giá công tác tháng 10

- Đa số giáo viên đã thực hiện chương trình tuần 7,8,9,10.

- Chuyên môn và các tổ cuyên môn đã xây dựng hoàn thiện các kế hoạch năm học 2016-2017 và đã triển đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện.

- Tiếp tục BD HSG, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo chủ điểm.

- Các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 5555/BGD ĐT và công văn số 2575/SGD ĐT.

- Tổ chức tập huấn các chuyên đề cho giáo viên trong toàn trường về đổi mới HĐGD theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch nhà trường.

- Tiến hành kiểm tra sổ đầu bài, hồ sơ giáo viên các tổ.

- Các tổ chuyên môn tiến hành đăng ký các chủ đề dạy học tích hợp nội môn, liên môn.

- Tiến hành kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên.

- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra sổ điểm, kiểm tra việc thực hiện các cuộc thi của tổ chuyên môn.

 

Hạn chế:

 1. Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm (đã lưu ý rất nhiều lần).
 2. Hồ sơ của một số giáo viên còn sơ sài, chương trình còn chậm.
 3. Nề nếp dạy học của một số giáo viên, lớp còn thiếu nghiêm túc (giáo viên nghỉ nhiều, lên lớp chưa đảm bảo…)
 4. Dự  giờ, kiểm tra chuyên đề còn ít.
 5. Một số tiết tự chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên chưa thật sự quan tâm.
 6. Một số giáo viên trực chưa theo dõi và ghi chép tình hình dạy và học theo kế hoạch phân công.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 11.

 

Thi đua dạy và học chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

         

            Phát huy những ưu điểm trong tháng 10, khắc phục những hạn chế tồn tại, tháng 11 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học.
 2. Thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình.
 3. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi IOE, giải toán qua mạng, vật lý qua mạng.
 4. Các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: E-learning, KHKT, Sáng tạo TTN, dạy học tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn… để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.
 5. Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình.
 6. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác. Có nhận xét bài làm của học sinh.
 7. Giáo viên Tiếng Anh tiến hành giảng dạy theo tinh thần tập huấn ngày 21 tháng 10 năm 2016 của chuyên môn PGD.
 8. Các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn,NGLL, soạn giảng theo công văn 2575/SGDDT, … của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
 9. Tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (theo kế hoạch). Các tổ có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và xây dựng bài học để tham gia có hiệu quả.
 10.  Tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.
 11.  Thực hiện xây dựng và dạy học theo chủ đề tích hợp, BTNB (các tổ báo cáo các chủ đề tích hợp đã xây dựng, kế hoạch BTNB).
 12.  Tăng cường công tác phổ cập giáo dục hoàn thành hồ sơ đảm bảo kế hoạch.
 13.  Tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm, tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.
 14.  Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

          Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn tháng  11 đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc giáo viên trao đổi với tổ chuyên môn, tổ chuyên môn tham mưu với BGH nhà trường để được giải thích và điều chỉnh có hiệu quả.

       Duyệt của Hiệu trưởng                               Phó Hiệu trưởng

 

 

                                                                       Nguyễn Văn Tuyến