Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:31 22/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng10

- Đa số giáo viên đã thực hiện chương trình tuần 7,8,9,10. Tuy nhiên một số giáo viên vânc còn chậm 1 đến 1,5 tuần.

- Chuyên môn và các tổ chuyên môn đã xây dựng hoàn thiện các kế hoạch năm học 2018-2019 và đã triển đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện.