Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:31 22/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng10

- Đa số giáo viên đã thực hiện chương trình tuần 7,8,9,10. Tuy nhiên một số giáo viên vânc còn chậm 1 đến 1,5 tuần.

- Chuyên môn và các tổ chuyên môn đã xây dựng hoàn thiện các kế hoạch năm học 2018-2019 và đã triển đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện.

- Tiếp tục BD HSG, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 5555/BGD ĐT và công văn số 2575/SGD ĐT.

- Tổ chức tập huấn các chuyên đề cho giáo viên trong toàn trườngvề An toàn Giao thông.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch nhà trường.

- Tiến hành kiểm tra sổ đầu bài, hồ sơ giáo viên các tổ.

- Các tổ chuyên môn tiến hành đăng ký các chủ đề dạy học tích hợp nội môn, liên môn.

- Tiến hành kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên: 4 chuyên đề (03 tốt, 1 khá), 1 toàn diện (tốt).

- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra sổ điểm, kiểm tra việc thực hiện các cuộc thi của tổ chuyên môn.

- Đã tiến hành các cuộc thi Sáng tạo TTN, KHKT khá đảm bảo.

- Các tổ đã tiến hành thao giảng, dự giờ, kiểm tra thường xuyên, chuyên đề và thực hiện các quy chế chuyên môn khá đảm bảo.

- Việc cập nhật kế hoạch sử dụng thiết bị, lịch báo giảng, thời khoá biểu lên cổng thông tin khá đảm bảo theo từng tuần, học kỳ.

- Tham gia tập huấn chuyên môn, y tế và Đội theo kế hoạch của cấp trên.

Hạn chế:

1.     Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm.

2.     Hồ sơ của một số giáo viên còn sơ sài, chương trình còn chậm.

3.     Dự  giờ, kiểm tra chuyên đề còn ít.

4.     Một số tiết tự chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên chưa thật sự quan tâm.

5.     Một số giáo viên trực chưa theo dõi và ghi chép tình hình dạy và học theo kế hoạch phân công.

6.     Việc bồi dưỡng máy tính cầm tay chưa hiệu quả (kết quả thi cấp huyện quá thấp).

7.     Việc tổ chức các hoạt động NGLL, hướng nghiệp còn chậm, chưa đảm bảo.

8.     Tổ Toán nộp hồ sơ chưa đảm bảo 01 em.

 

 

 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 11.

 

Thi đua dạy và học chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

        Phát huy những ưu điểm trong tháng 10, khắc phục những hạn chế tồn tại, tháng 11 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.         GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học.

2.         Thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình.

3.         Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi.

4.         Các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: KHKT, Sáng tạo TTN, dạy học tích hợp liên môn, … để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.

5.         Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình (lưu ý thực hiện theo tinh thần đổi mới kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trong đó chọn một bài kiểm tra định kỳ ra đề theo tỷ lệ 30-70, 40-60…).

6.         Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác. Có nhận xét bài làm của học sinh.

7.         Các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL, soạn giảng theo công văn 2575/SGDDT, … của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

8.         Tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (theo kế hoạch). Các tổ có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và xây dựng bài học để tham gia có hiệu quả.

9.      Tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.

10.     Thực hiện xây dựng và dạy học theo chủ đề tích hợp, BTNB (các tổ báo cáo các chủ đề tích hợp đã xây dựng, kế hoạch BTNB).

11.     Tăng cường công tác phổ cập giáo dục hoàn thành hồ sơ đảm bảo kế hoạch.

12.     Tham gia dạy chuyên đề cụm các môn Toán, Mỹ Thuật, Thể dục, tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.

13.     Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

           Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn tháng  11 đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc giáo viên trao đổi với tổ chuyên môn, tổ chuyên môn tham mưu với BGH nhà trường để được giải thích và điều chỉnh có hiệu quả.

Duyệt của Hiệu trưởng                                      Phó Hiệu trưởng

 

 

 

      Trương Văn Dũng                                    Nguyễn Văn Tuyến          

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng10

- Đa số giáo viên đã thực hiện chương trình tuần 7,8,9,10. Tuy nhiên một số giáo viên vânc còn chậm 1 đến 1,5 tuần.

- Chuyên môn và các tổ chuyên môn đã xây dựng hoàn thiện các kế hoạch năm học 2018-2019 và đã triển đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện.

- Tiếp tục BD HSG, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 5555/BGD ĐT và công văn số 2575/SGD ĐT.

- Tổ chức tập huấn các chuyên đề cho giáo viên trong toàn trườngvề An toàn Giao thông.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch nhà trường.

- Tiến hành kiểm tra sổ đầu bài, hồ sơ giáo viên các tổ.

- Các tổ chuyên môn tiến hành đăng ký các chủ đề dạy học tích hợp nội môn, liên môn.

- Tiến hành kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên: 4 chuyên đề (03 tốt, 1 khá), 1 toàn diện (tốt).

- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra sổ điểm, kiểm tra việc thực hiện các cuộc thi của tổ chuyên môn.

- Đã tiến hành các cuộc thi Sáng tạo TTN, KHKT khá đảm bảo.

- Các tổ đã tiến hành thao giảng, dự giờ, kiểm tra thường xuyên, chuyên đề và thực hiện các quy chế chuyên môn khá đảm bảo.

- Việc cập nhật kế hoạch sử dụng thiết bị, lịch báo giảng, thời khoá biểu lên cổng thông tin khá đảm bảo theo từng tuần, học kỳ.

- Tham gia tập huấn chuyên môn, y tế và Đội theo kế hoạch của cấp trên.

Hạn chế:

1.     Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm.

2.     Hồ sơ của một số giáo viên còn sơ sài, chương trình còn chậm.

3.     Dự  giờ, kiểm tra chuyên đề còn ít.

4.     Một số tiết tự chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên chưa thật sự quan tâm.

5.     Một số giáo viên trực chưa theo dõi và ghi chép tình hình dạy và học theo kế hoạch phân công.

6.     Việc bồi dưỡng máy tính cầm tay chưa hiệu quả (kết quả thi cấp huyện quá thấp).

7.     Việc tổ chức các hoạt động NGLL, hướng nghiệp còn chậm, chưa đảm bảo.

8.     Tổ Toán nộp hồ sơ chưa đảm bảo 01 em.

 

 

 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 11.

 

Thi đua dạy và học chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

        Phát huy những ưu điểm trong tháng 10, khắc phục những hạn chế tồn tại, tháng 11 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.         GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học.

2.         Thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình.

3.         Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi.

4.         Các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: KHKT, Sáng tạo TTN, dạy học tích hợp liên môn, … để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.

5.         Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình (lưu ý thực hiện theo tinh thần đổi mới kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trong đó chọn một bài kiểm tra định kỳ ra đề theo tỷ lệ 30-70, 40-60…).

6.         Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác. Có nhận xét bài làm của học sinh.

7.         Các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL, soạn giảng theo công văn 2575/SGDDT, … của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

8.         Tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (theo kế hoạch). Các tổ có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và xây dựng bài học để tham gia có hiệu quả.

9.      Tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.

10.     Thực hiện xây dựng và dạy học theo chủ đề tích hợp, BTNB (các tổ báo cáo các chủ đề tích hợp đã xây dựng, kế hoạch BTNB).

11.     Tăng cường công tác phổ cập giáo dục hoàn thành hồ sơ đảm bảo kế hoạch.

12.     Tham gia dạy chuyên đề cụm các môn Toán, Mỹ Thuật, Thể dục, tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.

13.     Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

           Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn tháng  11 đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc giáo viên trao đổi với tổ chuyên môn, tổ chuyên môn tham mưu với BGH nhà trường để được giải thích và điều chỉnh có hiệu quả.

Duyệt của Hiệu trưởng                                      Phó Hiệu trưởng