Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:35 26/11/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 11

Trong tháng GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Duy trì sốlượng 330/170. Đa số giáo viên thực hiện chương trình tuần 12,13,14,15. Giáo viên đã tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình. Trong tháng giáo viên đã tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi KHKT, Sáng tạo TTN,… Trong tháng giáo viên đã tiến hành  kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì các môn theo chương trình.  Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác. Có nhận xét bài làm của học sinh. Các tổ chuyên môn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ hàng tháng. Nhà trường đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL, soạn giảng theo công văn 2575/SGDDT, … của giáo viên. Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên. Qua kiểm tra đa số giáo viên thực hiện khá tốt. Tuy nhiên một số giáo viên thực hiện còn sơ sài. Đã tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  có 05 giáo viên tham gia dự thi. Kết quả có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích. Nhìn chung giáo viên đã chuẩn bị chu đáo, đổi mới phương pháp dạy học khá hiệu quả.  Trong tháng đã tiếp tục  công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.  Đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn  xây dựng và dạy học theo chủ đề tích hợp, BTNB. Đã tiến hành dạy một số chủ đề BTNB. Đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục . Qua kiểm tra ở huyện đạt PC THCS mức độ 2.  Ðã tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm, tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.  Liên đội đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 khá hiệu quả.  Việc dạy thêm học thêm được thực hiện khá nghiêm túc theo quy định.  Trong tháng đã đón đoàn kiểm tra của PGD. Qua kiểm tra chuyên môn đã triển khai, chấn chỉnh một số nội dung theo kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Hạn chế:

Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm. Việc thực hiện NGLL của giáo viên còn hạn chế. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên chưa tốt. Nề nếp dạy học của một số giáo viên, lớp còn thiếu nghiêm túc . Qua cuộc thi GVG vẫn còn bộc lộ một số hạn chế trong đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị (có đánh giá riêng). Việc BDTX của một số giáo viên còn chậm chưa kịp theo kế hoạch.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 12.

 

Thi đua dạy và học chào mừng ngày nhà QĐND Việt Nam 22/12

         

            Phát huy những ưu điểm trong tháng 11, khắc phục những hạn chế tồn tại, tháng 12 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18. Một số môn còn chậm cần tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình tuần 18. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi … Tập trung xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả tốt trong việc kiểm tra học kỳ 1. Các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: Sáng tạo TTN, KHKT để đôn đốc thực hiện có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời. Các tổ chuyên môn xây dựng bài dạy tích hợp. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của trường, PGD, Sở GD. Các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.  Tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.   Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục để nộp Sở kiểm tra.  Tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.  Điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB học kỳ 2.  Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

         Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn tháng  12 đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc giáo viên trao đổi với tổ chuyên môn, tổ chuyên môn tham mưu với BGH nhà trường để được giải thích và điều chỉnh có hiệu quả.

         

                                                               Phó Hiệu trưởng

 

                                                                        Nguyễn Văn Tuyến