Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:18 05/02/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 1

        Trong tháng 1 chuyên môn đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Đã chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 1,2,3 của học kỳ 2.

  1. Chỉ đạo giáo viên vào điểm ở cổng thông tin kịp thời, đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn một vài giáo viên vẫn còn chậm (T.Sơn, C.Ái).
  2. Báo cáo điểm học kỳ 1 cho chuyên môn PGD đảm bảo kịp thời, chính xác.
  3. Tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh tại huyện vào ngày 15, 16/1/2018. Kết quả đạt 1 giải khuyến khích.
  4. Đã tiến hành sơ kết học kỳ 1 (lớp, tổ, chuyên môn và các bộ phận).
  5. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi.
  6. Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện vào ngày 25,26/1/2018 với 41 lượt thi. Chưa có kết quả.
  7.  Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, tìm biện pháp cải tiến chất lượng dạy học, biện pháp giảm học sinh yếu trong học kỳ 2.
  8.  Tiếp tục thanh tra toàn