Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 13:41 21/02/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

                

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 2

        Trong tháng 2 chuyên môn đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ưu điểm:

 1. Đa số giáo viên, tổ chuyên môn đã thực hiện khá tốt các kế hoạch chuyên môn đề ra.
 2. Đã chỉ đạo GVCN phối hợp các đoàn thể vận động học sinh trở lại trường sau tết. Tuy nhiên cũng còn có học sinh bỏ học.
 3. Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện chương trình tuần 4,5,6,7 học kỳ 2. Đa số giáo viên đã thực hiện đảm bảo. Tuy nhiên còn một số giáo viên vẫn còn chậm.
 4. Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện trong học kỳ 2. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng, giảm số lượng học sinh yếu, đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu đầu năm đã đăng ký; duy trì số lượng hiện có.
 5. Đã chỉ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các khối theo kế hoạch, bồi dưỡng học sinh khối 9 tham gia thi tỉnh đảm bảo kế hoạch.
 6. Đã chỉ đạo các tổ tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề, thao giảng, ngoại khóa, dự giờ đảm bảo theo kế hoạch. Hiện tại các tổ đã có tổ chức chuyên đề, tuy nhiên ngoại khóa thì chưa thực hiện.
 7. Đã chỉ đạo giáo viên thiết bị mở cửa, chuẩn bị các tiết dạy cho giáo viên dã đăng ký. Giáo viên sử dụng tối đa các thiết bị hiện có, làm thiết bị để dạy học có hiệu quả. Hạn chế tối đa dạy chay, lên lớp không sử dụng đồ dùng dạy học.
 8. Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT vào dạy học, xây dựng các chủ đề tích hợp để giảng dạy. Các tổ đã xây dựng chủ đề dạy học tích hợp (mỗi tổ 1 chuyên đề/học kỳ 2).
 9. Giáo viên đã thực hiện khá tốt quy chế chuyên môn, chấm chửa kịp thời, đảm bảo; lên lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị, vào điểm ở cổng TT, sổ điểm kịp thời, chính xác. Tuy nhiên một số giáo viên kiểm tra thường xuyên còn ít, vào điểm chưa kịp thời, soạn giảng còn sơ sài, dự giờ còn ít.
 10.  Đã chỉ đạo các tổ tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch. Tổ chức đánh giá các modul 31 theo kế hoạch.
 11.  Đã tiến hành kiểm tra toàn diện 02 giáo viên trong đó xếp loại giỏi: 01, khá: 01.
 12.  Tiếp tục chỉ đạo giáo viên và học sinh hoàn thiện các sản phẩm tham gia dự thi sáng tạo TTN, bồi dưỡng giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện. Có hai giáo viên tham gia thi GVDG cấp huyện.
 13.  Đã điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB đảm bảo (C.Lam đi dạy lại).
 14.   Đã chỉ đạo Đội lao động vệ sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi trước và sau tết.
 15.  Chỉ đạo GVCN tổ chức các hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm, tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9.
 16.  Tham gia các cuộc thi khác (bóng đá học sinh, vật…) của cấp trên tổ chức. Đội bóng nữ đạt giải nhất, Nam giải ba cụm.

Hạn chế:

-         Thông tin hai chiều của một số giáo viên vẫn còn chậm.

-         Một số giáo viên nghỉ nhiều, nề nếp dạy học còn thiếu nghiêm túc nhất là các tiết sau tết.

-         Tổ trưởng, tổ phó dự giờ còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu (dự 4t/gv trong tổ/năm)

-         Việc kiểm tra thường xuyên của giáo viên còn ít, một số giáo viên thực hiện chương trình còn chậm.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên còn chưa nghiêm túc.

-         Chưa tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng E-learning cho gv trong tháng 2 được.

-         GVCN chưa nộp kế hoạch tổ chức NGLL tháng 1-2.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 3.

Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và ngày thành lập Đoàn 26/3.

 1. Tiếp tục chỉ đạo GVCN kết hợp với Đoàn, Đội và các đoàn thể vận động học sinh quay trở lại trường, đảm bảo duy trì số lượng hiện có.
 2. Thực hiện chương trình tuần 8,9,10,11 của học kỳ 2
 3. Tăng cường dạy bù đảm bảo chương trình, kiểm tra thường xuyên, định kỳ đảm bảo.
 4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên triển khai tốt cuộc thi sáng tạo TTN năm 2017 cấp huyện.
 5. Tiếp tục chỉ đạo giáo viên tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6,7,8 và học sinh tham gia thi tỉnh.
 6. Tập trung phụ đạo học sinh yếu, dạy tự chọn và hai buổi ngày đảm bảo, nghiêm túc để nâng cao chất lượng, giảm số lượng học sinh yếu.
 7. Chỉ đạo các tổ, giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
 8. Các tổ triển khai dạy học tích hợp các chủ đề đã xây dựng.
 9. Tiếp tục thực hiện đổi mới dqajy học, ứng dụng CNTT vào dạy học, triển khai phương pháp BTNB...
 10.  Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề, thao giảng, ngoại khóa theo kế hoạch.
 11.  Thực hiện tốt việc kiểm tra chuyên đề về nề nếp dạy và học, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
 12.  Tham gia thi GVDG cấp huyện đạt hiệu quả.
 13.  Tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng E-learning.
 14.  Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các kế hoạch đảm bảo; cập nhật lịch báo giảng, sử dụng thiết bị và điểm vào cổng thông tin và sổ điểm lớn kịp thời, chính xác.
 15.  Bộ phận thiết bị căn cứ lịch đăng ký để soạn giúp giáo viên triển khai dạy học đảm bảo không có tiết dạy chay. Tổ Anh văn tăng cường các tiết dạy nghe ở phòng lab.
 16.  Tổ chức hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm tháng 3.
 17.  Viết SKKN theo đề tài đã đăng ký đầu năm.
 18. Tham gia thi giải toán qua mạng cấp huyện
 19.  Lên đề cương ôn tập học kỳ hai cho học sinh ôn tập.
 20.  Tham gia tập huấn các nội dung của cấp trên (nếu có).

 

          Trên đây là kế hoạch của chuyên môn trong tháng 3, đề nghị các tổ chuyên môn theo dõi để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

                                                                                          Phó Hiệu trưởng

ĐCBS:

         

 

                                                                          Nguyễn Văn Tuyến