Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 07:45 02/05/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 4

        Trong tháng 4 chuyên môn đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ưu điểm:

 1. Đã xây dựng và chỉ đạo hoàn thành khá tốt kế hoạch chuyên môn đề ra trong tháng.
 2. Đã chỉ đạo giáo viên tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, tổ chức ôn tập đảm bảo chuẩn bị cho việc kiểm tra học kỳ 2.
 3. Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 12,13,14,15 của học kỳ 2. Dạy bù đảm bảo chương trình, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học, hsss đảm bảo quy chế chuyên môn.
 4. Chuyên môn đã chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo. Cho học sinh kiểm tra bù để đảm bảo các cột điểm.
 5. Giáo viên đã lên đề cương ôn tập cho học sinh khá đảm bảo.
 6. Chỉ đạo giáo viên tăng cường ứng dục CNTT, đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục triển khai dạy học  tích hợp theo các chủ đề, BTNB.
 7. Tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch.
 8. Tham gia thi HSG cấp tỉnh, sáng tạo TTN cấp tỉnh, thi nghề lớp 8.
 9.  Ra đề kiểm tra đề nghị học kỳ hai. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo khách quan, trung thực, hiệu quả.
 10.  Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên theo kế hoạch. Trong tháng đã kiểm tra chuyên đề 02 giáo viên, 02 giáo viên KTTD.
 11.  Viết SKKN theo kế hoạch.

 

Hạn chế:

-         Thông tin hai chiều của một số giáo viên vẫn còn chậm.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên còn chưa nghiêm túc.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 5.

 1. Phối hợp với các đoàn thể huy động học sinh đến trường, duy trì số lượng hiện có, hạn chế thấp nhất học sinh nghỉ học.
 2. Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 theo kế hoạch, nghiêm túc, chính xác.
 3. Tiếp tục oàn thành chương trình.
 4. Thực hiện chấm chữa đảm bảo, kịp thời báo cáo cuối năm.
 5. Chỉ đạo hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo kịp thời, chính xác.
 6. Hoàn thành các báo cáo nộp PGD đảm bảo.
 7. Tổng kết năm học theo kế hoạch
 8. Kiểm tra hồ sơ chéo lớp 9. Công nhận TN THCS.

Trên đây là kế hoạch của chuyên môn trong tháng 5, đề nghị các tổ chuyên môn theo dõi để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

                                                                                          Phó Hiệu trưởng

         

 

                                                                          Nguyễn Văn Tuyến

 

 

ĐCBS: