Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 09:21 06/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016

I. Đánh giá công tác tháng 8

 

-         Thi lại đảm bảo; cập nhật điểm thi lại vào học bạ khá đảm bảo.

-         Phân công đội ngũ năm học 2016-2017 khá phù hợp đi vào hoạt động dạy và học.

-         Tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.

-         Tổ chức khảo sát chung các môn Văn, Toán, Anh.

-          Chốt số lượng các lớp

-         Lập danh sách và lên kế hoạch bồi dưỡng hsg đảm bảo

-         Ổn định nề nếp dạy- học

Hạn chế:

- Khảo sát đầu năm điểm còn thấp

- Nề nếp dạy học còn chưa ổn định

- Một số GV thông tin hai chiều còn chậm.

II. Kế hoạch tháng 9

 1. Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6.
 2. Khai giảng năm học mới
 3. Hội nghị PHHS
 4. Kiểm tra nội bộ giáo viên, kiểm tra nề nếp dạy học
 5. Hội nghị tổ chuẩn bị hội nghị CBCCVC đầu năm
 6. Lên LBG, cập nhật điểm, sử dụng thiết bị đảm bảo.
 7. Tổ chức thao giảng, chuyên đề, dự giờ đảm bảo.
 8. Triển khai các cuộc thi E-learning, STTTN, KHKT, Tích hợp liên môn…
 9. Tăng cường UDCNTT vào dạy học
 10.  Đăng ký các chỉ tiêu, SKKN, đề tài ngiên cứu KH…
 11. Triển khai các hoạt động NGLL
 12.  Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường, cá nhân.
 13.  Đi vào bồi dưỡng HSG, IOE, giải toán qua mạng, máy tính cầm tay đảm bảo có hiệu quả.
 14.  Hoàn thành sổ điểm cá nhân và các loại hồ sơ chuyên môn khác
 15.  Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học
 16.  Lên TKB dạy thêm ở trường
 17.  Dự giờ thăm lớp
 18.  Xây dựng kế hoạch cá nhân
 19.  Tham gia các buổi họp, chuyên môn, tập huấn (nếu có)
 20. Tập hợp ý kiến đề xuất của tổ chuyên môn.