Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 05:32 03/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

      *****************

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 375/174.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 10 ( ngày 06/10/2016).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 7- 8-9-10-11 học kỳ I.

- Tiếp tục kiểm tra toàn diện : T Minh, cô Phương.

- Thanh tra chuyên đề 05 giáo viên.

- Thi khảo MTCT tại THCS Đặng Dung lúc 7h30, 06/10/16.

- Khảo sát chất lượng học sinh khôi 6, ngày 21/10/2016. Nhận đề khảo sát chất lượng tại PGD vào 14h00 ngày 19/ 10/2016.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm

- Thao giảng tuần 9 – 10. Kiểm tra hồ sơ giáo án.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý môn MTCT, giải Toán, Lý và Anh Văn qua mạng.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.Đăng ký các tiết thực hành …

- Nộp hồ sơ đăng ký thi đua về PGD trước ngày 10 tháng 10 năm 2016.

- Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 10.

- Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, tổ, Đội ngày 05 tháng 10 năm 2016

- Cập nhật công tác phổ cập.

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm, mẩu PT, lịch báo giảng vào ngày 06 tháng 10 năm 2016.

Đóng mã số học học bạ ,sổ điểm lớp 9 và sổ đầu bài.

Các tổ trưởng thu và giữ đề kiểm tra 1 tiết của giáo viên làm hồ sơ lưu trữ của tổ.

BGH dự giờ thường xuyên : 6 tiết

- Tập huấn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường Trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 06/10/2016.

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 vào ngày 03/10/16.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Chuyên môn,tổ theo dõi đôn đốc  giáo viên có kế hoạch học BDTX

Triển khai tập huấn

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, thanh tra nội bộ,tình hình thực hiện năm học.

- Triể khai kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi Huyện.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10 theo chủ điểm

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

- Triển khai chương trình “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và Thi liên môn…

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- ĐH Liên Đội ,ĐH Chi đoàn lúc 13h30 ngày 08/10/16

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 vào ngày 03/10/16.

- Củng  cố, kiện toàn chi hội Chữ thập đỏ

b. Thư viện:

- Tiến hành làm thẻ thư viện cho học sinh mượn đọc

- Lên lịch mở cửa hằng ngày cho bạn đọc.

- Kiểm tra kế hoạch thư viện( Cô Lan, Thầy Dân, BGH ).

c. Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

d.Thiết bị : Hoàn chỉnh 6 loại hồ sơ sổ sách .Sở ,Phòng kiểm tra.

4/Quản lý văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học .

- Kế hoạch phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng gian bảo mật trong cơ quan để phòng tránh.

- Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9.

- Kiểm tra công tác dạy học môn học, chủ đề tự chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ học sinh yếu

- Hoàn thành phổ cập giáo dục THCS.

- Cập nhật mẫu PT.

- Kiểm tra kế hoạch nhân viên tổ văn phòng.

- Thu các khoản thu đầu năm.

- Làm và phát thẻ thư viện cho học sinh.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                              Hiệu Trưởng

 

Các tin khác