Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 12:38 16/10/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 Số: 19 /BC-THCS

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Quảng Thọ, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO

V/v thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch tháng 10  năm học 2020-2021

          Kính gởi:- Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Điền.

-         UBND xã Quảng Thọ.

          Thực hiện nhiệm vụ tháng 9 /2020 Trường THCS Trần Thúc Nhẫn Báo cáo tình hình thực hiện nhiêm vụ của tháng và đề ra kế hoạch tháng 10 cụ thể như sau:

I. Đánh giá công tác tháng 9:

1. Về số lượng: Có 365 em

2. Chất lượng:

- Dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị phụ huynh lớp ,trường.

- Tổ chức thành công lễ khai giảng 5/9.

- Dự tổng kết năm học của Phòng giáo dục, Sở giáo dục.

- Ổn định nề nếp.

- Đã phân công giáo viên chủ nhiệm lớp

- Đã tiến hành Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phòng, chống và khắc phụ cơn bão số 5.

- Nhân sự:  Có 2 giáo viên chuyển đi, 1 nhân viên chuyển đến, 01 giáo viên về hưu theo chế độ.

3. Về hoạt động chuyên môn và hoạt động khác:

- Chia lại TKB, phân công dạy thay giáo viên tập huấn 25,26/9.

- Tổ chức tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của nhà tơ Tố Hữu.

- Tìm hiểu, triển khai vẻ Việt Nam -  Cu Ba.

- Tham gia huấn luyện quân sự: Thầy Dân, Anh Phong.

- Chi Bộ đã tiến hành phân công nhiệm vụ .

- Chuẩn bị hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cô Yến.

- Phát động đoàn viên tặng cây xanh cho Nhà trường.

- Vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.

- Chủ động tham mưu tốt công tác vệ sinh, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

- Đánh giá cao tinh thần làm việc của Kế toán – Thủ quỷ.

- Văn thư:  Đã nhận bàn giao công tác văn thư. Phát huy chức năng nhiệm vụ của mình. Làm tốt công tác văn thư.

- Thư viện: Đã nhận bàn giao công tác thư viện. Xây dựng kế hoạch đọc sách. Đã phát huy tuần lễ học tập suốt đời. Tổ chức thi đua giữa các lớp.

- Bảo vệ:  Làm tốt công tác bảo vệ.

- Công tác trực ghi chép đầy đủ.

- Trang phục công sở thực hiện theo thông tư 51 của UBND tỉnh.

- Thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

* Tồn tại:  Thông tin triển khai thực hiện chưa kịp thời, công việc diễn ra không đồng bộ

II. Kế hoạch tháng 10:;

1. Số lượng: Duy trì số lượng hiện có

2. Chất lượng:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy và học.

- Họp ban chỉ đạo phổ cập xã 02/10.

- Tổ chức dạy phụ đạo, nâng cao kiến thức học sinh.

- BGH kiểm tra hồ sơ Tổ, dự giờ thăm lớp.

- Triển khai BHTN cho giáo viên.

- Chiều 01/10 Hội nghị Tổ.

- 13h30’ ngày 08/10 Hội nghị CBCN, VC. Hội nghị Công đoàn sau Hội nghị CBCN, VC sau 1 tuần.

- Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu cuộc đời , thân thế sự nghiệp Nhà thơ Tố Hữu”.

- Triển khai bài thi vẽ mối quan hệ Việt Nam – Cu Ba.

- Tổ chức hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”.

- Ngoại khóa An toàn giao thông.

- Tổ chức đêm Hội trăng rằm.

- Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày 20/10.

- 10 giáo viên tập huấn triển khai tập huấn lại.

- Tham gia học chính trị ngày 11/10 tại nhà văn hóa xã Quảng Thọ.

  

Nơi nhận:                                                                   

- PGD ( để trình );

- UBN D Xã;

- Lưu: VT, BGH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Quang Tín

Các tin khác