Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 07:51 12/11/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

 Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

      *****************

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

&

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 331/169.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học , tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 11 ( ngày 03/11/2018). GVNC nộp giấy huy động số lượng cho BGH.

2/ Hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện chương trình tuần 11- 14 học kỳ I.

- Tiếp tục kiểm tra toàn diện T Sang, T Tùng.

- Thanh tra chuyên đề: 02 G/viên. Nội dung: Kiểm tra Hồ sơ sổ sách, dự giờ.

- Thi giáo viên dạy giỏi trường từ 10-18/11/2018. ( Nhà trường cùng Công đoàn kết hợp tổ chức). Thi giáo viên dạy giỏi trường.

- Các tổ rà soát tiến độ các cuộc thi: KHKT, Sáng tạo TTN, dạy học tích hợp liên môn để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 8-9.  

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Ra đề thi học kỳ I từ khối 6, khối 7, khối 8&9 và đề cương ôn tập khối 6 à khối 9. Nộp vào ngày 15/11/2018.Nộp đề kiểm tra định kỳ.

- Giáo viên lưu trữ đề và bài kiểm tra (Lưu trữ hồ sơ tổ theo quy định)

- Tăng cường thao giảng ,dự giờ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra

- Sinh hoạt chuyên môn cụm

- Các tổ trưởng theo dỏi,đôn đốc giáo viên học BDTX theo kế hoạch.

- Chuyên môn ,tổ ,y tế ,Đội,… nộp báo cáo tháng .Chú ý số lượng học sinh tham gia các cuộc thi (Trường học kết nối, thi liên môn,, UPI, KHKT…)

- Công tác nâng lương định kỳ, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên…15/11/2018.

- Ngoại khóa “Rung chuông vàng…” 14h00 ngày 08/11/2018.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 11 theo chủ điểm “Tôn sư trọng đạo”. Thi đua tuần học tốt, tháng học tốt.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

-Thi văn nghệ chào mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11” .Mỗi lớp 2 tiết mục: 1 tự chọn, 1 bắt buộc “ Múa hát sân trường”.

b/ Thư viện:

- Kiểm tra kế hoạch thư viện( Cô Lan, BGH).

- Kiểm tra sổ làm thẻ thư viện.

c) Lao động ,y tế:

- Vệ sinh phòng Tin học ,sắp xếp bố trí phòng học

- Làm cỏ ,quét dọn vệ sinh sân trường

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ ).

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

d) Đoàn thể:

- Thi đấu cầu lông truyền thống ngành giáo dục, năm 2018.

- Công đoàn: Tổ chức tọa đàm 36 năm Ngày nhà giáo ViệtNam 20/11

4/Quản lý, văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học, thi giáo viên dạy giỏi trường.

- Kiểm tra toàn diện : 2 giáo viên.

- BGH dự giờ thường xuyên : 6tiết

- Thanh tra nội bộ: +TB DH:  Kiểm tra Hồ sơ, sổ sách TBHD,

                               +Kế toán: Kiểm tra Hồ sơ cập nhật tài sản của nhà trường.

- Ký duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn trường, đội…

- Kiểm tra sổ sách các khoản thu chi của nhà trường ngày 10/11/2018.

- Họp xét nâng lương định kì,và trước thời hạn …

- Kiểm tra công tác dạy học môn học, chủ đề tự chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu

- Tổ chức lễ 36 năm ngày  Nhà giáo ViệtNam20/11.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

- Thành lập ban giám khảo các hội thi.

- Ủng hộ 1 ngày lương “ Ngày vì người nghèo” Huyện.                                                                                                                                

                                                                                                          Hiệu trưởng

                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                      Trương Văn Dũng

Các tin khác