Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:24 07/12/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  TRẦN THÚC NHẪN                          Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                       

            Số : 12/KH-TH                                                     Quảng Thọ, ngày 01 tháng 12  năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

&

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 331/169.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng  ( ngày 06/12/2018).

2/ Hoạt động chuyên môn:  “Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12

-Thực hiện chương trình tuần 14, 15,16,17, học kỳ I

-Chỉ đạo chuyên môn, TPT tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường, thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48,cuộc thi KHKT, dạy học tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn.

- Tổ và chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ thanh tra nội bộ.

- Các tổ rà soát các tiến độ & đôn đốc thực hiện có hiệu quả các cuộc thi  KHKT, Sáng tạo TTN

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Kiểm tra định kỳ các môn theo quy định, thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác kịp thời.

- Thanh tra toàn diện : T.Tùng, CôNam, Nga,

- Thanh tra chuyên đề : 02 giáo viên V/v vào điểm ,hồ sơ ,giáo án...

- Các tổ trưởng nộp đề thi và đề cương ôn tập học kỳ I . Nộp phòng GD

+Khối 8- 9 : 8 môn

+Khối 6-7 : 7 môn

- Thi học kỳ I (Theo lịch của Sở và PG D) từ 19/12-29/12/2018.

-Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Các tổ chuyên môn xây dựng dạy bài tích hợp. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin

- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ , chuyên môn, nhân viên. Tiến hành kiểm tra chuyên đề về GVCN, dạy tự chọn, NGLL…

-Giáo viên lưu trữ đề và bài kiểm tra định kỳ nộp vào ngày 15 tháng 12 năm 2018

-Thi học kỳ I, và đối với khối 9 ( theo kế hoạch của Sở và PGD. Riêng các môn không thi tập trung tổ chức ôn tập và thi 14- 18/12/2018 .

-Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề thi học sinh giỏi huyện .Nộp trước ngày 23/12/2018.

-Duyệt sổ đầu bài, sổ điểm, sổ chủ nhiệm.

-Tiến hành công tác BDTX theo kế hoạch.

- Điều chỉnh chuyên môn HK II và chia lại TKB.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48.

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 12 theo chủ điểm .

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND ViệtNam.

- Ngoại khóa “Ngày truyền thống QĐND VN- QPTD”. Tổ chức lao động vệ sinh và dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ, Bia chiến tích K8 thôn Phước Yên.

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

b/ Thư viện thiết bị, y tế:

- Kiểm tra kế hoạch thư viện( Cô Lan, BGH).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách thiết bị, y tế (Thầy Dân, Cô Linh).

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

c) Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ ).

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

4/Quản lý văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học, thi học kỳ I năm học 2018 – 2019.

- Phân công giáo viên coi và chấm thi học kỳ I.

- Quyết toán cuối năm 2018.

- Kiểm tra kiểm kê thư viện,TBDH, Bàn ghế … hồ sơ sổ sách các phòng chức năng.

- Dự quyết toán cuối năm: Hiệu trưởng, kế toán,thủ quỹ .Ban thanh tra kiểm tra cuối năm.

II. Điều chỉnh bổ sung:

- Cập nhật thông tin vào cổng điện tử của Sở.

     - Kiểm điểm đảng viên cuối năm.

                                                                                   

                                                                                                                   BGH

Các tin khác