Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:33 18/04/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS TRẦN THÚC NHẪN  

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2015

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng.Toàn trường 422/201.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 04 ( ngày 20/04/2015).

2/ Dạy và học:

- Thi đua chào mừng ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng.

- Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề cương ôn tập và đề thi học kỳ II nộp vào ngày 16/04/2014.

- Thực hiện chương trình tuần   30-31-32-33 -34 học kỳ II.

- Tiến hành kiểm tra chấm điểm BDTX

- Sinh họat chuyên môn cụm từ tuần 2 – 3 tháng 04.

- Viết sáng kiến kỷ thuật nộp ngày 19/04/2015.

- Học sinh giỏi dự thi tỉnh :

          + Môn Văn 9: Hòai Văn 9/2

          + Môn Sử 9: Lê Thị Cần 9/3

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Giáo viên vào điểm ở máy tính và sổ điểm lớp.

- Ký duyệt sổ kế hoạch: chuyên môn, tổ, đội, y tế  ngày 05 tháng 04 năm 2015.

- Thanh tra chuyên đề 1 giáo viên: Cô Ái.

-Thanh tra toàn diện : Vinh , Bích.

- Thi nghề đối với học sinh khối 8

- Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9 đợt 1.

- Họp liên tịch lúc 9 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2015.

- Họp hội đồng lúc 9h40 ngày 02 tháng 04 năm 2015.

- Thực hiện tốt HD 465/HD-SGD&ĐT quy định dạy thêm học thêm

- Các tổ trưởng tiến hành thu duyệt đề kiểm tra 1 tiết, thao giảng chỉ đạo giáo viên vào điểm.

- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm. - Tiếp tục nhập dữ liệu điều tra độ tuổi 0t-60t

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11/CT_UBND Về PCCC

- Ngoại khóa “Tiết kiệm điện” tại Nhà văn hóa xã do Điện lực TTH tổ chức 09/4/15

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

-  Chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam ,thống nhất Tổ quốc vệ sinh phong quang trường lớp,treo cờ ,băng rôn …

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng theo chủ điểm “Ngày hội non sông” .

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp, kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút).

- Tập múa hát sân trường, sắp xếp và trang hoàng phòng Đội..

b) Y tế:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra cây xanh phòng học.

- Phòng chống cúm gia cầm

d) Lao động :

- Rào cây và chăm sóc cây trồng.

- Kế hoạch tặng cây cảnh của học sinh lớp 9.

4/Quản lý văn phòng:

BGH:

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm.

- Duyệt đề thi nộp phòng.

- Xét sáng kiến kỷ thuật…

VP:

- Thu hồ sơ thí sinh tự do,lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Văn thư: cập nhật số lượng.

- Danh sách học sinh khối 9 đăng ký dự tuyển vào trường THPT.

- Thiết bị: Sắp xếp và cho mượn đồ dùng dạy học.

- Kế toán: Tiếp tục thu các khoản thu cuối năm..

II/ Điều chỉnh bổ sung:

-         Họp hiệu trưởng ngày   /04/2015.

                                                                              

                                                                  Quảng Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2015

                                                              Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

                                                              Trương Văn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác