Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 05:15 06/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS TRẦN THÚC NHẪN  

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2016

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng.Toàn trường 416/199.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 04 ( ngày 20/04/2016).

2/ Dạy và học:

- Thi đua chào mừng ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất Tổ quốc.

- Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề cương ôn tập và đề thi học kỳ II nộp vào ngày 16/04/2014.Hạn chế tuần 15 trở về trước.

- Thực hiện chương trình tuần   30-31-32-33 -34 học kỳ II.

- Nộp “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT” ngày 11/4/2016

- Tiến hành kiểm tra chấm điểm BDTX.Nộp PGD 15/4/2016

- Sinh họat chuyên môn cụm từ tuần 2  tháng 04.Tại Trường THCS Lê Xuân.Gồm các môn Hóa, Sử, Sinh, Tiếng Anh.

- Cải cách hành chính cơ quan .Nộp 25/4/2016.

- Viết sáng kiến kỷ thuật nộp ngày 15/4/2016.

- Học sinh giỏi dự thi tỉnh ,ngày 05-6/4/2016:

          + Môn Địa 9: 03 Học sinh.

          + Môn Văn 9: 01Học sinh.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Giáo viên vào điểm ở máy tính và sổ điểm lớp.

- Ký duyệt sổ kế hoạch: chuyên môn, tổ, đội, y tế  ngày 05 tháng 04 năm 2016.

- Thanh tra chuyên đề .

- Thi nghề đối với học sinh khối 8

- Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9 đợt 1.

- Họp liên tịch lúc 13h30 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Họp hội đồng lúc 14h30 ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Các tổ trưởng tiến hành thu duyệt đề kiểm tra 1 tiết, thao giảng chỉ đạo giáo viên vào điểm.

- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm và thâm niên 15/4/2016.

- Tiến hành lập dữ liệu tuyển sinh lớp 10, phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10…

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

-  Chào mừng 41 năm giải phóng miền Nam ,thống nhất Tổ quốc vệ sinh phong quang trường lớp,treo cờ ,băng rôn …

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng theo chủ điểm .

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp, kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút).

- Luyện tập Dân vũ Quốc tế múa hát sân trường, sắp xếp và trang hoàng phòng Đội..

b) Y tế:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra cây xanh phòng học.

- Phòng chống cúm gia cầm, dịch Zika , Sốt xuất huyết …

d) Lao động :

- Rào cây và chăm sóc cây trồng.

- Kế hoạch tặng cây cảnh của học sinh lớp 9.

4/Quản lý văn phòng:

BGH:

- Chỉ đạo việc dạy và học.Duyệt đề cương ôn tập ,đề thi HK II

- Xét nâng lương và thâm niên 6 tháng đầu năm.

- Duyệt đề thi nộp phòng.

- Thống kê Cán bộ,giáo viên, học sinh tham gia Trường học kết nối.

- BDTX đánh giá theo TT 26,27

- Xét sáng kiến kỷ thuật…

VP:

- Thu hồ sơ thí sinh tự do,lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Văn thư: cập nhật số lượng và văn bằng còn tồn đọng, lập biên bản.

- Danh sách học sinh khối 9 đăng ký dự tuyển vào trường THPT.

- Thiết bị: Sắp xếp và cho mượn đồ dùng dạy học.

- Kế toán: Tiếp tục thu các khoản thu cuối năm..

II/ Điều chỉnh bổ sung:

-         Họp hiệu trưởng ngày   03/04/2016.

     -    Họp đảng ủy mở rộng  06/4/2016                                                                          

                                                                    Quảng Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2016

                                                              Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

                                                              Trương Văn Dũng

Các tin khác