Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:12 12/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

 PHÒNG GD & ĐT QUẢNG ĐIỀN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS  TRẦN THÚC NHẪN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

            Số:……/BC-THCS                                                          Quảng Thọ, ngày 06  tháng 4 năm 2020                

   

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4/2020

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3

1. Công tác huy động và duy trì số lượng

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động số lượng học sinh hiện có của nhà trường.

- Số lượng HS toàn trường giảm 2 HS (339/341) (lý do: 2 em chuyển trường)

2. Công tác chủ nhiệm

- Tuyên truyền vận động học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại gia đình mình

- Thường xuyên điện thoại hỏi thăm tình hình các em lớp mình chủ nhiệm

- GVCN lớp phân nhóm học sinh theo khu vực để học trên truyền hình

3. Chuyên môn

    - Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trực cơ quan theo lịch phân công

- Hoàn thành những thiếu sót hồ sơ (học bạ, sổ điểm, sổ đầu bài)

- Các bộ phận, các tổ, cá nhân tiếp tục rà soát, bổ sung các hồ sơ minh chứng

- Các tổ hoàn thành kế hoạch dạy học các tiết thực hành, thí nghiệm biểu diễn chứng minh tại lớp, kế hoạch thiết bị, trình BGH phê duyệt

- Lên kế hoạch dạy học chuyên đề/chủ đề, BTNB, ngoại khóa …..

- Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng thiết bị dạy học ở cổng thông tin; các tổ CM, các bộ phận lên kế hoạch đầy đủ ở trang web trường

- Phân công giáo viên nắm tình hình học trên truyền hình theo khu vực, phân công giáo viên phụ trách hỗ trợ tập, giải đáp ra bài tập cho học sinh.

- Họp hội đồng xét, bình chọn cá nhân tiêu biểu của nhà trường đề nghị khen thưởng cấp huyện về “Biểu dương người tốt, việc tốt” giai đoạn 2016 – 2020

- Thực hiện tốt và tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh hiểu rõ về các quy định mới của Nghị định số 100/2019/NĐ- CP của chính phủ

- Thực hiện tốt thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đảm bảo giờ làm việc; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, sử dụng rượu, bia trong giờ nghỉ trưa, giờ làm việc; đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định (theo kế hoạch số 09/KH-PGDĐT về việc kiểm tra thực hiện công vụ,kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2020)

- Hoàn thành đánh giá BDTX nội dung 1 và mô – đun 1(nội dung 3) theo kế hoạch

- Hoàn thành việc đánh giá kiểm định trường chuẩn gửi PGD

- Viết sáng kiến kinh nghiệm gửi PGD đề nghị công nhận CSTĐCS và CSTĐ cấp tỉnh (có thể thay đổi đề tài so với đăng ký đầu năm)

- Hoàn thành việc đánh giá kiểm định trường chuẩn gửi PGD

- Viết sáng kiến kinh nghiệm gửi PGD đề nghị công nhận CSTĐCS và CSTĐ cấp tỉnh (có thể thay đổi đề tài so với đăng ký đầu năm) chậm nhất 20/4 mỗi cá nhân nộp 2 bản chính

- Tổ chức đánh giá phân loại viên chức quý I năm 2020 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tham gia nhận bàn giao các công trình do xã hỗ trợ (TP: BGH, CĐ, TTND, KT)

4. Chi Đoàn - Liên Đội – Công Đoàn

+ Công Đoàn

- Động viên giáo viên tham gia tốt phong trào “ Chủ nhật xanh” theo kế hoạch của huyện và phòng giáo dục

- Động viên giáo viên tham gia trực và phòng chống dịch bệnh một cách nghiêm túc

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc nghị định 100 của chính phủ

+ Chi Đoàn – Liên Đội

- Duy trì tốt các hoạt động nề nếp của Liên Đội

- Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019 – 2020

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ học sinh toàn trường

5. Văn phòng

- Duy trì tốt vệ sinh trường lớp theo kế hoạch

- Hoàn thành báo cáo thư viện gửi Sở Giáo dục để Sở ra quyết định công nhận thư viện chuẩn

- Rà soát lại các loại hồ sơ công văn đến, đi, báo cáo…… của năm học 2019 -2020 đảm bảo đầy đủ theo quy định

- Kiểm tra, rà soát, cập nhật hồ sơ cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường chuẩn bị đón đoàn kiểm tra kiểm đinh – trường chuẩn của Phòng GD&ĐT

- Kiểm tra việc cập nhật sổ mượn đồ dùng dạy học, kế hoạch thiết bị của các tổ chuyên môn

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường

 - Thực hiện tốt việc chăm sóc cây và công tác trực bảo vệ ban đêm để phòng chống trộm cắp tài sản

6. Công tác quản lý chỉ đạo

- Tham gia thi họp hiệu trưởng, họp sơ kết học kỳ 2

- Tham gia họp HĐND xã

- Làm các kế hoạch, báo cáo … theo các công văn của phòng và huyện

- Hoàn thành hồ sơ trường chuẩn + kiểm định chất lượng

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh

- Chuẩn bị nội dung cho họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm

7. Một số tồn tại hạn chế

- Chưa triển khai tập huấn lại cho giáo viên “ trường học kết nối” và tích hợp lồng ghép qua các môn học về biến đổi khí hậu (do dịch bệnh không tập trung đông người)

- Một số giáo viên cập nhật những sai sót về hồ sơ còn chậm

II. Kế hoạch tháng 4/2020

1. Công tác huy động và duy trì số lượng

- Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có; số lượng HS:339

2. Công tác chủ nhiệm

- GVCN khối 9 duy trì theo dõi tình hình học trên truyền hình của học sinh lớp mình chủ nhiệm một cách hiệu quả.

- GVCN các khối lớp cung cấp tài khoản cho học sinh để học qua internet bắt đầu từ ngày 13/4

- Tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh học sinh tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh

- GVCN hướng dẫn cho học sinh lớp mình tham gia khảo sát khảo sát nguồn nhân lực

CNTT theo đường link: bit.ly/khaosatCNTT2020- 2025 đảm bảo chỉ tiêu 100% và hoàn thành trước ngày 15/4/2020.

3. Chuyên môn

    - Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trực cơ quan theo lịch phân công

- Các bộ phận, các tổ, cá nhân tiếp tục rà soát, bổ sung các hồ sơ minh chứng

- Thanh tra toàn diện 2 giáo viên

- Thanh tra chuyên đề 2 giáo viên

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình học sinh học qua truyền hình

- Tổ chức dạy học qua internet cho tất cả học sinh các khối lớp

- Tập huấn trực tuyến VNPT - Elearning vào 7/4/2020

- Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia khảo sát khảo sát nguồn nhân lực

CNTT theo đường link: bit.ly/khaosatCNTT2020- 2025 trước ngày 15/4/2020.

- Hoàn thành PPCT học kỳ 2 theo hướng dẫn giảm nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT

- Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng thiết bị dạy học ở cổng thông tin; các tổ CM, các bộ phận lên kế hoạch đầy đủ ở trang web trường

- Cấp lại tài khoản trường học kết nối cho cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường nhằm thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ thông tin ….  nâng cao chất lượng dạy học (Thầy Sơn – Cô Phương)

- Tập huấn tích hợp nội dung  biến đổi khí hậu qua các môn học cho toàn bộ cán bộ giáo viên (Thầy Sơn, Thầy Đặng, Thầy Ân)

- Hoàn thành SKKN nộp phòng GD&ĐT trước ngày 20/4/2020

- Đánh giá nội dung BDTX theo kế hoạch (nội dung 3)

- Đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Đảng viên)

4. Chi Đoàn - Liên Đội – Công Đoàn

+ Công Đoàn

- Động viên cán bộ đoàn viên chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid – 19 và ủng hộ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

- Vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục chỉnh trang hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

- Cùng với HCTĐ nhà trường vận động viên tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.

- Vận động cán bộ đoàn viên thực hiên tốt chỉ thị 16 của Chính phủ

+ Chi Đoàn – Liên Đội

- Lập danh sách học sinh nhận hoc bổng Thiện Tâm gửi Phòng GD&ĐT

- Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học qua intrenet

- Theo dõi nắm số lượng học sinh học trên truyền hình theo kế hoạch phân công

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các đề tài nghiên cứu chuẩn bị tham gia cuộc thi TTNNĐ cấp huyện Duy trì tốt các hoạt động nề nếp của Liên Đội

5. Văn phòng

- Duy trì tốt vệ sinh trường lớp theo kế hoạch

- Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp và phòng chống dịch bênh trong trường học

- Triển khai việc khai báo y tế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Lên kế hoạch thanh lý các vật dụng, đồ dùng nhà xe cũ của học sinh (K toán)

- Theo dõi việc cập nhật sổ mượn đồ dùng dạy học, kế hoạch thiết bị của các tổ chuyên môn

- Tiếp tục rà soát bổ sung minh chứng còn thiếu chuẩn bị cho đoàn đánh giá của Sở về kiểm tra đánh giá

- Thu các loại hồ sơ như: văn bằng, chứng chỉ, phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp… của giáo viên bổ sung đầy đủ vào hồ sơ cán bộ.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc cây và công tác trực bảo vệ ban đêm để phòng chống trộm cắp tài sản

6. Công tác quản lý chỉ đạo

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá gửi Phòng GD&ĐT trình Sở thành lập đoàn về kiểm tra đánh giá công nhận trường đạt kiểm định mức 2 và trường chuẩn quốc gia mức 1

- Tham gia họp tại Phòng và UBND xã

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các minh chứng còn thiếu

- Làm các kế hoạch, báo cáo … theo các công văn của phòng và huyện

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh

- Lên kế hoạch thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề của giáo viên

 

 

  Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

            - UBND xã Quảng Thọ;

            - BGH nhà trường;

            - Các tổ chuyên môn;

            - Chi Đoàn, liên Đội;                                                    LÊ ANH DŨNG

            - Lưu VT.                                                                                 

Các tin khác