Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:12 12/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

 PHÒNG GD & ĐT QUẢNG ĐIỀN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS  TRẦN THÚC NHẪN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

            Số:……/BC-THCS                                                          Quảng Thọ, ngày    tháng 5 năm 2020                

   

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2020

 

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4

1. Công tác huy động và duy trì số lượng

- Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có; số lượng HS:339

2. Công tác chủ nhiệm

- GVCN khối 9, giáo viên, nhân viên theo dõi các địa bàn  quản lý học sinh tham gia học trên truyền hình khá hiệu quả.

- GVCN các khối lớp cung cấp tài khoản, hướng dẫn học sinh học trên internet khá nhiệt tình và chu đáo

- Tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh học sinh tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh

- GVCN hướng dẫn cho học sinh lớp mình tham gia khảo sát nguồn nhân lực

CNTT theo kế hoạch của phòng GD

3. Chuyên môn

    - Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trực cơ quan theo lịch phân công

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình học sinh học qua truyền hình

- Tổ chức dạy học qua internet cho tất cả học sinh các khối lớp

- Tập huấn trực tuyến VNPT - Elearning

- Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia khảo sát khảo sát nguồn nhân lực

CNTT theo kế hoạch của phòng GD.

- Hoàn thành SKKN nộp phòng GD&ĐT (6 giáo viên)

- Hoàn thành sản phẩm dự thi sáng tạo TTNNĐ (có 2 sản phẩm dự thi)

- Đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Đảng viên)

4. Chi Đoàn - Liên Đội  - Công Đoàn

+ Công Đoàn

- Động viên cán bộ đoàn viên chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid – 19

- Vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục chỉnh trang hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường; lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

- Cùng với HCTĐ nhà trường vận động viên tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.

- Vận động cán bộ đoàn viên thực hiên tốt chỉ thị 16 của Chính phủ

+ Chi Đoàn – Liên Đội

- Lập danh sách học sinh nhận hoc bổng Thiện Tâm gửi Phòng GD&ĐT

- Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học qua intrenet

- Theo dõi nắm số lượng học sinh học trên truyền hình theo kế hoạch phân công

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các đề tài nghiên cứu chuẩn bị tham gia cuộc thi TTNNĐ cấp huyện Duy trì tốt các hoạt động nề nếp của Liên Đội

5. Văn phòng

- Duy trì tốt vệ sinh trường lớp theo kế hoạch

- Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp và phòng chống dịch bênh trong trường học

- Triển khai việc khai báo y tế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Thực hiện tốt việc chăm sóc cây và công tác trực bảo vệ ban đêm để phòng chống trộm cắp tài sản

 

 

6. Công tác quản lý chỉ đạo

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá gửi Phòng GD&ĐT trình Sở thành lập đoàn về kiểm tra đánh giá công nhận trường đạt kiểm định mức 2 và trường chuẩn quốc gia mức 1

- Tham gia họp tại Phòng và UBND xã

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các minh chứng còn thiếu

- Làm các kế hoạch, báo cáo … theo các công văn của phòng và huyện

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh

7. Một số tồn tại hạn chế

- Một số giáo viên vắng (1 buổi) không tham gia lao động vệ sinh trường lớp cùng với nhà trường (cô Ái, Thầy Cường)

- Tỷ lệ các em tham gia học trên internet còn thấp nhất là các em khối 6

- Quá trình soạn giảng trên internet một số giáo viên thực hiện chưa theo đúng kế hoạch và yêu cầu của nhà trường

- Việc rà soát làm lại chương trình học kỳ 2 theo hướng giảm tải còn chậm

II. Kế hoạch tháng 5/2020

1. Công tác huy động và duy trì số lượng

- Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có; số lượng HS: 340 (có 1 HS lớp 8 chuyển đến)

2. Công tác chủ nhiệm

- Duy trì số lượng học sinh hiện có, những trường hợp có nguy cơ bỏ học tăng cường vận động kịp thời đảm bảo số lượng

- Tuyên truyền vận động học sinh tự đo thân nhiệt trước khi đến lớp. Nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dỏi sức khỏe, nếu cần thì đến cơ sở  y tế được khám, tư vấn và điều trị

- Tuyên truyền vận động HS thường xuyên mang khẩu trang trước khi ra khỏi nhà, không tụ tập nhóm bạn bè đông người bên ngoài nhà trường cũng như trong giờ ra chơi

- Tiết cuối khi VP thông báo lần lượt cho các lớp ra về để đảm bảo giữ khoảng cách trong giờ tan học đảm bảo ATGT và phòng chống dịch bệnh

- Khi đến trường các em nên mang theo nước để uống (hoặc chỉ mang theo chai nhựa để lấy nước) giữ vệ sinh cá nhân, không dùng chung ly, chén….

- GVCN khối 8 thông báo cho học sinh tham gia học nghề trở lại bình thường bắt đầu học từ ngày 27 tháng 4 (dự kiến thi nghề vào ngày 21/6/2020)

- GVCN thống  kê những em không tham gia học được trên internet của tất cả các môn học báo lại BGH để  BGH yêu cầu GVBM có kế hoạch phụ đạo cũng cố kiến thức cho các em.

- Trong thời gian này các em chỉ dạy học bình thường trên lớp, tham gia phụ đạo, ôn tập theo kế  hoạch của giáo viên, không được tham gia học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Động viên các em tham gia tích cực cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi  - Thiếu Nhi với Bác Hồ theo kế hoạch của phòng GD và Liên Đội

- Tham gia ngày sách Việt Nam lần thứ 7

- Tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh các lớp

3. Chuyên môn

- Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trực cơ quan theo lịch phân công

- Thanh tra toàn diện 4 giáo viên

- Thanh tra chuyên đề 7 giáo viên

- Tăng cường kiểm tra miệng, 15 phút vào điểm sổ cái (hiện tại chưa có ai vào điểm)

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề gửi chuyên môn

- Hoàn thành các kế hoạch chuyên đề trong học kỳ I và một số chuyên đề/chủ đề học kỳ II đã  thực hiện xong (Sự nở vì nhiệt của các chất; Thơ Việt Nam sau 1975; Films; Nhảy xa)

- Các bộ môn gia hạn thêm thời gian học trên internet đến hết tháng 5 để tất cả các em đều tham gia học. Các tổ trưởng chuyên môn theo dõi đốc thúc các thành viên của tổ mình

- Các tổ rà soát lại chương trình dạy học theo hướng giảm tải của Bộ để thống nhất thực hiện trong học kỳ 2 (các môn Toán, Văn, AV khối 9 rà soát xây dựng lại chương trình theo hướng giảm tải và những phần kiến thức đã dạy tích hợp trên truyền hình kết hợp với chương trình dạy học cũ để hoàn thiện một chương trình mới thống nhất không có các phần dạy trùng lập giữa các bài học với nhau)

- Tiếp tục dạy học theo PPCT kỳ 2 mới (dành thời gian ôn tập cũng cố lại kiến thức đối với những bài dạy trên internet, trên truyền hình trước khi dạy bài tiếp theo để các em khỏi bị hỏng kiến thức)

- Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”  đến với toàn thể CB,GV,NV và học sinh các khối lớp (Chi Đoàn tham gia 100%, mỗi tổ vận động ít nhất 2 giáo viên tham gia)

- Phê ký sổ đầu bài các khối lớp, lưu ý GVCN cập nhật đầy đủ các tiết NGLL và hướng nghiệp (thống nhất các tiết này phê vào ngày thứ 5)

- Xây dựng lại chương trình hướng nghiệp và NGLL (Thầy Đức cùng BGH)

- Các tổ lên kế hoạch thao giảng, dự giờ giáo viên theo kế hoạch đề ra

- Môn Sinh, Sử, Địa, Hóa, Tin lập danh sách HS tham gia học bồi dưỡng (K8), các môn còn lại của khối 8 và khối 7 duy trì công tác bồi dưỡng (họp giáo viên dạy bồi dưỡng để thống nhất số lượng học sinh tham gia học các môn)

- Giáo viên dạy BD 9 tăng cường phụ đạo học sinh theo kế hoạch của nhà trường

- Kiểm tra giám sát đảng viên: Cô Hạnh - Thầy Huy

- Tham gia tập huấn trực tuyến Chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch của phòng GD

- Họp xét nâng lương trước hạn, định kỳ, thâm niên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường

- Tham gia thi thăng hạng theo kế hoạch của phòng nội vụ Huyện (Thầy Ân, Thầy Sang)

- Rà soát các điều kiện số lượng học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ, các chỉ tiêu đăng ký để tham gia duyệt kế hoạch năm học

- Ra đề cương ôn tập, đề thi đề xuất học kỳ 2 gửi BGH trước 20/5

- Đánh giá bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch

- Bổ sung các loại hồ sơ cán bộ còn thiếu hoàn thành trước ngày 20/5

- Rà soát, bổ sung các minh chứng cho kiểm định và đánh giá ngoài

- Họp giáo viên dạy bồi dưỡng khối 8 thống nhất số lượng các em tham gia học các môn gửi phòng GD

- Cán bộ giáo viên đưa bài lên trang trường học kết nối (những bài dạy trên internet và thao giảng …)

4. Chi Đoàn - Liên Đội – Công Đoàn

+ Công Đoàn (phối hợp)

- Động viên đoàn viên thực hiện tốt công tác soạn giảng, tham gia trang trí trang hoàn các phòng học, phòng chức năng

- Tiếp tục động viên đoàn viên tích cực ôn tập, phụ đạo cũng cố kiến thức cho học sinh

- Tiếp tục động viên đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn nhất là vấn đề thời gian lên lớp

- Vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

+ Chi Đoàn – Liên Đội

- Lên kế hoạch tổ chức cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu Nhi với Bác Hồ cho tất cả học sinh các khối lớp

- Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

- Đội tuyên truyền măng non duy trì công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vào giờ ra chơi

- Tiếp tục trang trí trang hoàn vệ sinh phòng Đội; Cùng với bộ phận thư viện tham gia tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7

- Xây dựng chương trình hoạt động NGLL và hướng nghiệp

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giãn cách học sinh khi ra về

- Tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh  ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

- Chi đoàn tham gia lao động vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường

- Tham mưu xã Đoàn mở lớp đối tượng đoàn cho học sinh khối 9

5. Văn phòng

- Duy trì tốt khâu vệ sinh trường, lớp cụ thể

- Công tác phòng chống dịch

+ Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh  và hỏi học sinh có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi.

+ Kiểm tra theo dõi thân nhiệt của học sinh trước khi vào học, đồng thời nắm số lượng HS đến lớp những em vắng ghi rõ nguyên nhân báo cáo phòng GD đúng thời gian quy định

+ Nhân viên trực cuối buổi (tiết 5) thông báo cho các lớp ra về cách nhau ít nhất 5 phút để đảm bảo giãn cách đúng quy định

- Đốc thúc tri thức trẻ sớm hoàn thành phòng tin để phục vụ công tác giảng dạy (Cô Hạnh – Thầy Dân)

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 (cô Lan – Cô Kim)

- Hoàn thành kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế trường học

- Phân công lao động vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường

6. Công tác quản lý chỉ đạo

- Theo dõi, đốc thúc các kế hoạch công việc đã đề ra

- Tham gia dự giờ các tiết TTTD, TTCĐ

- Họp xét nâng lương định kỳ, trước hạn, thâm niên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh trường lớp

- Hoàn thành các báo cáo kế hoạch gửi  phòng GD và UBND xã

- Nhắc nhở giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc hướng dẫn các em giãn cách khi ra về và đảm bảo trật tự ATGT

 

 

  Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

            - UBND xã Quảng Thọ;

            - BGH nhà trường;

            - Các tổ chuyên môn;

            - Chi Đoàn, liên Đội;                                                    LÊ ANH DŨNG

            - Lưu VT.                                                                                 

Các tin khác