Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:37 03/08/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 Số:   /BC-THCSTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Quảng Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2020

 

BÁO CÁO

V/v thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch tháng 7 năm học 2019-2020

          Kính gởi: Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Điền

          Thực hiện nhiệm vụ tháng 6 /2020 Trường THCS Trần Thúc Nhẫn Báo cáo tình hình thực hiện nhiêm vụ của tháng và đề ra kế hoạch tháng 7 cụ thể như sau:

I. Đánh giá công tác tháng 6:

1. Về số lượng:

KHỐI/LỚP

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số lượng
toàn trường

Tháng 5

102

90

76

72

340

Tăng

C. trường đến (1)

 

 

 

 

 

Hđ thêm  (2)

 

 

 

 

 

Cộng tăng (=(1)+(2))

 

 

 

 

 

Giảm

C.trường đi (3)

 

 

 

 

 

H.nghề (4)

 

 

 

 

 

Bỏ học  (5)

 

 

 

 

 

Nữ b.học

 

 

 

 

 


do
bỏ
học

(chỉ phân tích hàng (5))

HC kinh tế

 

 

 

 

 

Học yếu

 

 

 

 

 

Sức khỏe

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

Cộng giảm (=3+4+5)

 

 

 

 

 

Tháng 1

102

90

76

72

340

 

2. Về hoạt động chuyên môn và hoạt động khác:

            - Duy trì số lượng học sinh

          - Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 6 theo chủ điểm.

          - Chỉ đạo việc dạy và học.

          - Tổ chức ôn tập và kiểm tra thi học kỳ II

          - Tăng cường phòng chống dịch covid 19

           - Tăng cường vệ sinh cảnh quang môi trường

- Vào điểm sổ điểm

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9

- Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 và 9

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và thiết bị, CNTT.

- Tổng hợp, rà soát minh chứng kiểm định chất lượng

 

II. Kế hoạch tháng tới:

Thực hiện chương trinh học kỳ II, ôn tập kiểm tra thi học kỳ II

          Tham gia vệ sinh môi trường

Hoàn thành hồ sơ cán bộ, công chức theo kế hoạch của Trường

          Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất  lượng

 

                                                                Quảng Thọ, ngày 21 tháng 05  năm 2020

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Lê Anh Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác