Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:43 22/08/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

      *****************

                                                        KẾ HOẠCH THÁNG 08/2014

                                                             --------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Tập trung học sinh đầu cấp (lớp 6) số lượng 106.Trong đó: 105 +1hs ngoại huyện(Pvang)

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 08 ( ngày 18/08/2014).

2/ Dạy và học:

   Thực hiện chương trình tuần 1,2,3 học kỳ I.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý môn MTCT

- Đăng ký và mượn dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin tháng 08.

- Họp hội đồng trường ngày 03/08/2014 vào lúc 13h00, họp hội đồng sư phạm vào lúc 14h30.

- Phân công chuyên môn và phân công GVCN phụ trách lớp.

- Thi lên lớp 7h30 ngày 08/08/2014.

- Xét lên lớp 7h30 ngày 09/08/2014.

- Tập trung học sinh dặn dò đầu năm, chép thời khóa biểu, làm vệ sinh lớp, quét dọn sân trường… vào ngày 11/08/2014.

- Khối sáng: khối 6, 9 tập trung vào lúc 7h15.

- Khối chiều: khối 7,8 tập trung vào lúc 13h00.

- Ngày 13-14/08/2013 học chính trị đầu năm học tại hội trường phòng giáo dục.

- Khảo sát chất lượng đầu năm gồm các môn Văn, Toán, Anh văn.K7-8-9

-Khảo sát chất lượng đầu cấp Khối 6  :.Theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 08 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên.

b/ Đoàn thể:

- Họp công đoàn chuẩn bị phương án cho đại hội vào tháng 9.

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.

c) Lao động:

- Tổng vệ sinh đâu năm học vào ngày 02/08/2014

 

 

 

- Kiểm tra bàn ghế chuẩn bị vào năm học mới.

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

4/Quản lý văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học .

- Kiểm tra kế hoạch thư viện, thiết bị, tin học.

-Cập nhật trang Website :Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

- Cập nhật mẫu 1 pt và hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập năm 2014

- Báo cáo thực trạng nhân sự đầu năm học

- Duyệt kế hoạch năm học 2014 – 2015

- Rà soát và đánh giá bổ sung kiểm định chất lượng, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011- 2015.

- Chia thời khóa biểu, công bố vào ngày 13/08/2014

- Kế toán và thủ quỹ làm các nguồn quỹ đầu năm học để thông qua hội nghị phụ huynh và UBND xã.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

- Họp ban chấp hành hội phụ huynh học sinh lúc 7h30 ,thứ tư ngày 31tháng 08 năm 2014 và hội nghị phụ huynh học sinh lúc 11h00 ngày 31/8/2014.

 

                                                Quảng Thọ, ngày 01 tháng 08 năm 2014

                                                                               Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

                                                                           Trương Văn Dũng

 

 

 

Các tin khác