Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 05:22 30/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

      *****************

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2016

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

-Tuyển sinh học sinh đầu cấp (lớp 6): 83 học sinh.

-Toàn trường có: 374 học sinh/ 11 lớp. Trong đó khối 6: 2 lớp, khối 7: 3 lớp, khối 8: 3 lớp, khối 9: 3 lớp.

- Duyệt kế hoạch năm học ngày 23/8/2016.

2/ Dạy và học:

- 01/8/2016 Trả phép hè và họp hội đồng lúc 8h00.

- Tu sửa cơ sở vật chất nhà trường trong hè.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 03/8- 06/8/2016. Kế hoạch thi lúc 7h15. Chiều 13h30 chấm thi.

- Ngày 09/8/2016 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

  Tập huấn HCC tại PGD .Tp: PHT, Văn thư.

- Ngày 11/8/2016 Điều tra phổ cập độ tuổi 0 tuổi đến 60 tuổi.( Thôn La Vân Thượng và La Vân Hạ)

- Ngày 12/8 Tập huấn GDSSVTN tại PGD .Tp: Y tế,Đội,Đoàn, T Tâm.

- 15/8 Họp Hội đồng SP, tập trung học sinh dặn dò. Công bố phân công nhiệm vụ và TKB.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 16/8-20/8/2016.

- Học chính trị đầu năm từ ngày 17-18/8/2016 tại Nhà văn hóa xã.

- Ngày 22/8/2016 Học tuần 1 học kỳ I.

- Chiều 13h30 ,Duyệt kế hoạch năm học tại PGD.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

-Đội:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 8 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội,cho học sinh.Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút) , đội  trực cờ đỏ.

Đoàn thể:

- Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 14h00,ngày 13/8/2016..

Lao động:

- Lao động làm cỏ chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu

4/Quản lý văn phòng:

a/BGH:

-         Chỉ đạo việc day-học .

-         Duyệt kế hoạch năm học .

-         Làm việc với BCH.PHHS chuẩn bị ĐH.

-         Họp Hội đồng trường cho năm học mới.

b/Văn phòng:

TBDH: Sắp xếp ĐDDH học kỳ I, hồ sơ sổ sách đầu năm...

Thư viện: Sắp xếp sách, thẻ bạn đọc ... học kỳ I.

Y tế lên kế hoạch mua sắm thuốc cho năm học mới.

Văn thư tổng hợp điều tra độ tuổi 0 t-60 tuổi.

Kế toán quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

 

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hiệu Trưởng

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Trương Văn Dũng

 

Các tin khác