Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 05:22 30/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

      *****************

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2016

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

-Tuyển sinh học sinh đầu cấp (lớp 6): 83 học sinh.

-Toàn trường có: 374 học sinh/ 11 lớp. Trong đó khối 6: 2 lớp, khối 7: 3 lớp, khối 8: 3 lớp, khối 9: 3 lớp.

- Duyệt kế hoạch năm học ngày 23/8/2016.

2/ Dạy và học:

- 01/8/2016 Trả phép hè và họp hội đồng lúc 8h00.

- Tu sửa cơ sở vật chất nhà trường trong hè.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 03/8- 06/8/2016. Kế hoạch thi lúc 7h15. Chiều 13h30 chấm thi.

- Ngày 09/8/2016 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

  Tập huấn HCC tại PGD .Tp: PHT, Văn thư.

- Ngày 11/8/2016 Điều tra phổ cập độ tuổi 0 tuổi đến 60 tuổi.( Thôn La Vân Thượng và La Vân Hạ)

- Ngày 12/8 Tập huấn GDSSVTN tại PGD .Tp: Y tế,Đội,Đoàn, T Tâm.

- 15/8 Họp Hội đồng SP, tập trung học sinh dặn dò. Công bố phân công nhiệm vụ và TKB.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 16/8-20/8/2016.

- Học chính trị đầu năm từ ngày 17-18/8/2016 tại Nhà văn hóa xã.

- Ngày 22/8/2016 Học tuần 1 học kỳ I.

- Chiều 13h30 ,Duyệt kế hoạch năm học tại PGD.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

-Đội:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 8 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội,cho học sinh.Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút) , đội  trực cờ đỏ.

Đoàn thể:

- Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 14h00,ngày 13/8/2016..

Lao động:

- Lao động làm cỏ chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu

4/Quản lý văn phòng:

a/BGH:

-         Chỉ đạo việc day-học .

-         Duyệt kế hoạch năm học .

-         Làm việc với BCH.PHHS chuẩn bị ĐH.

-         Họp Hội đồng trường cho năm học mới.

b/Văn phòng:

TBDH: Sắp xếp ĐDDH học kỳ I, hồ sơ sổ sách đầu năm...

Thư viện: Sắp xếp sách, thẻ bạn đọc ... học kỳ I.

Y tế lên kế hoạch mua sắm thuốc cho năm học mới.

Văn thư tổng hợp điều tra độ tuổi 0 t-60 tuổi.

Kế toán quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

 

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hiệu Trưởng

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Trương Văn Dũng

 

Các tin khác