Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 12:33 21/08/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

      *****************

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

-Tuyển sinh học sinh đầu cấp (lớp 6): 77 học sinh. Tuyển đủ 100% học sinh có mặt trên địa bàn. Chia thành 2 lớp. Trong đó: 6/1      học sinh, 6/2      học sinh

-Toàn trường có:     học sinh/ 10 lớp. Trong đó:

+ khối 6: 2 lớp

+ khối 7: 3 lớp

+ khối 8: 3 lớp

+ khối 9: 3 lớp.

2/Cơ sở vật chất & TBDH:

- Nghiệm thu sơn quét vôi 6 phòng, sơn song sắt & cửa sổ, làm nền lát gạch hoa hành lang, lát gạch mới 3 phòng học.

- Sữa chữa, đóng mới bàn ghế: 09 bàn, 42 ghế.

- Mua sắm tủ kệ cho văn phòng bố trí phòng làm việc mới cho PHT, Văn thư, kế toán.

3/ Dạy và học:

- 01/8/2016 Trả phép hè và họp hội đồng lúc 8h00.

- 02/8/2017 Tâp trung học sinh phổ biến kế hoạch đầu năm học.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 02/8- 07/8/2017. Kế hoạch thi ngày 08/8/2017 lúc 7h15. Chiều 13h30.

- Họp Liên tịch lúc 8h00 ngày 08/8

- GVCN các lớp (CN năm học 2016-2017) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.Ngày 09/8/2016 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

- Ngày 14/8/2017 Sinh hoạt chuyên môn lúc 8h00.

- Ngày    /8/2016 Điều tra phổ cập độ tuổi 0 tuổi đến 60 tuổi.( Thôn La Vân Thượng và La Vân Hạ)

- Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- 15/8/2017 Lao động theo khối (Sáng 7h15 : Gồm khối 6&9. Chiều 13h30 Gồm khối 7&8

- Thứ năm lúc 8h00 Họp Hội đồng SP. Công bố phân công nhiệm vụ và TKB.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 1/8-15/8/2017.

- Học chính trị đầu năm từ ngày 09-10/8/2016 tại Nhà văn hóa xã.

- Ngày 21/8/2016 Học tuần 1 học kỳ I.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

-Đội:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 8 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội,cho học sinh.Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút) , đội  trực cờ đỏ.

Đoàn thể:

- Chuẩn bị duyệt nhân sự cho Đại Hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2017-2021

Lao động:

- Tổng vệ sinh phong quang trường lớp, lau chùi bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới.

- Lao động làm cỏ chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu

4/Quản lý văn phòng:

a/BGH:

-         Chỉ đạo việc day-học .

-         Làm việc với BCH.PHHS chuẩn bị HN.

-         Họp Hội đồng trường cho năm học mới.

b/Văn phòng:

TBDH: Sắp xếp ĐDDH học kỳ I, hồ sơ sổ sách đầu năm...

Thư viện: Sắp xếp sách, thẻ bạn đọc ... học kỳ I.

Y tế lên kế hoạch mua sắm thuốc cho năm học mới.

Văn thư tổng hợp điều tra độ tuổi 0 t-60 tuổi.

Kế toán quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

- Triển khai thi tìm hiểu quan hệ Việt Lào

- Hội nghị PHHS ngày 31/8/2017

 

 

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2017

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Trương Văn Dũng

 

Các tin khác