Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:21 06/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                          Độc Lập-Tự do-Hạnh Phúc

            -------------------------                                          ------------------------              

                                KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

I/Công việc:

1/ Số lượng:

a.Tuyển sinh học sinh đầu cấp (lớp 6): 92 học sinh. Tuyển đủ 100% học sinh có mặt trên địa bàn. Chia thành 3 lớp. Trong đó, lớp 6/1: 30/17nữ, lớp 6/2: 31/17nữ, lớp 6/3: 31/16 nữ.     

-Toàn trường có:     học sinh/ 10 lớp. Trong đó:

   Buổi sáng: + khối 6: 3 lớp      Buổi chiều: + khối 7: 2 lớp

                     + khối 9: 3 lớp.                         + khối 8: 2 lớp.

b.Tăng, giảm:

+ Giảm: 4 em chuyển trường.

+ Tăng:  1 chuyển đến (Hà Tỉnh)

2/Cơ sở vật chất & TBDH:

- Sữa chữa, đóng mới bàn ghế: 09 bàn, 42 ghế.

3/ Dạy và học:

- 01/8/2018 Trả phép hè và họp Liên tịch lúc 8h00. HĐSP lúc 9h00

- 02/8/2018 Tâp trung học sinh phổ biến kế hoạch đầu năm học.

- 03/8/2018 Lao động vệ sinh phòng học, bàn ghế, sân trường và các phòng chức năng.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 13/8- 14/8/2018. Kế hoạch thi ngày 15/8/2017 lúc Sáng 7h15. Chiều 13h30. Chấm thi. Họp xét lên lớp.

- Họp chuyên môn, sinh hoạt tổ lúc 7h30

- Họp Chi bộ 14h00 07/8. Kiện toàn Hội đồng trường, Liên tịch ngày 08/8/2018.

- GVCN các lớp (CN năm học 2017-2018) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.Ngày 16 /8/2018 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

- Ngày 09,10/8/2018 Học chính trị hè lúc 7h30 tại Nhà văn hóc xã.

- Ngày 15/8/2017 Lao động theo khối (Sáng 7h15 : Gồm khối 6&9. Chiều 13h30 Gồm khối 7&8. Theo kế hoạch)

- Ngày 16/8/2018 Họp Hội đồng SP Công bố phân công nhiệm vụ và TKB. Sinh hoạt chuyên môn .

- Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 1/8-15/8/2018.

- Ngày 20/8/2018 Học tuần 1 học kỳ I.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

-Đội:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 8 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội,cho học sinh.

- Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút) , đội  trực cờ đỏ.

Đoàn thể:

- Làm việc với Hội PHHS Chuẩn bị nhân sự cho Đại Hội PHHS  tuần 2. Học kỳ 1.

Lao động:

- Tổng vệ sinh phong quang trường lớp, lau chùi bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới.

- Lao động làm cỏ chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu

4/Quản lý văn phòng:

a/BGH:

-         Chỉ đạo việc day-học .

-         Làm việc với BCH.PHHS chuẩn bị HN.

-         Họp Hội đồng trường cho năm học mới.

b/Văn phòng:

TBDH: Sắp xếp ĐDDH học kỳ I, hồ sơ sổ sách đầu năm...

Thư viện: Sắp xếp sách, thẻ bạn đọc ... học kỳ I.

Y tế lên kế hoạch mua sắm thuốc cho năm học mới.

Kế toán quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

- Tập huấn quân sự: Nguyễn Thượng Tùng có mặt lúc 7h30 tại Hội trường QS huyện.

- Tập huấn KNS

- Hội nghị PHHS ngày 30/8/2018

 

 

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2018

                                                             

                                                                                  Hiệu Trưởng

Các tin khác