Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:01 12/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                          Độc Lập-Tự do-Hạnh Phúc

            -                                                        

                       KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

I/Công việc:

1/ Số lượng:

a.Tuyển sinh học sinh đầu cấp (lớp 6): 103 học sinh. Tuyển đủ 100% học sinh có mặt trên địa bàn. Chia thành 3 lớp. Trong đó, lớp 6/1: 34 HS, lớp 6/2: 34 HS, lớp 6/3: 35 HS.      

-Toàn trường có: 341/178    học sinh/ 10 lớp. Trong đó:

   Buổi sáng: + khối 6: 3 lớp      Buổi chiều: + khối 7: 3 lớp

                     + khối 9: 2 lớp.                         + khối 8: 2 lớp.

b.Tăng, giảm:

+ Giảm: 4 em chuyển trường ( Khối 7).

+ Tăng:  2 chuyển đến .

2/Cơ sở vật chất & TBDH:

- Cấp mới bàn ghế: 100 bàn ghế.

3/ Dạy và học:

- 01/8/2018 Trả phép hè và họp HĐSP lúc 8h00

- 02/8/2018 Thông báo tâp trung học sinh phổ biến kế hoạch đầu năm học.

- 03/8/2018 Lao động vệ sinh phòng học, bàn ghế, sân trường và các phòng chức năng.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 03/8- 09/8/2019. Kế hoạch thi ngày 09/8/2019 lúc Sáng 7h15. Chiều 13h30. Chấm thi. Họp xét lên lớp.

- Họp chuyên môn, sinh hoạt tổ lúc 7h30

- GVCN các lớp (CN năm học 2018-2019) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.Ngày 09 /8/2019 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

- Họp Chi bộ 14h00 12/8. Kiện toàn Hội đồng trường, Liên tịch ngày 12/8/2019.

- Ngày 13/8/2019 Họp Hội đồng SP Công bố phân công nhiệm vụ và TKB. Sinh hoạt chuyên môn .

- Ngày 14,15/8/2019 Học chính trị hè lúc 7h30 tại Nhà văn hóa xã.

- Ngày 16/8/2019 Lao động theo khối (Sáng 7h15 : Gồm khối 6&9. Chiều 13h30 Gồm khối 7&8. Theo kế hoạch)

- Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 12/8-13/8/2019.

- Công bố Quyết định tổ trưởng và phó tổ trưởng.

- Ngày 19/8/2019 Học tuần 1 học kỳ I.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

-Đội:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 8 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội,cho học sinh.

- Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút) , đội  trực cờ đỏ.

Đoàn thể:

- Làm việc với Hội PHHS Chuẩn bị nhân sự cho Đại Hội PHHS  tuần 2. Học kỳ 1.

Lao động:

- Tổng vệ sinh phong quang trường lớp, lau chùi bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới.

- Lao động làm cỏ chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu

- Công tác thuyên chuyển đi và đếnGV,NV:

    Trường đã nhận  Quyết định thuyên chuyển:

4/Quản lý văn phòng:

a/BGH:

-         Chỉ đạo việc day-học . GVCN các lớp.

-         Làm việc với BCH.PHHS chuẩn bị HN.

-         Họp Hội đồng trường cho năm học mới.

-         Công tác thuyên chuyển đi và đếnGV,NV

-         Công bố Quyết định tổ trưởng và phó tổ trưởng

b/Văn phòng:

1.TBDH: Sắp xếp ĐDDH học kỳ I, hồ sơ sổ sách đầu năm...

Thư viện: Sắp xếp sách, thẻ bạn đọc ... học kỳ I.

Y tế lên kế hoạch mua sắm thuốc cho năm học mới.

Kế toán quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

2.Mua sắm Thiết bị đồ dùng dạy học:

    Ngày  1/8/2019 Sở cấp cho Trường được đầu tư 100 bàn ghế mới

II/ Điều chỉnh bổ sung:

- Tập huấn quân sự: Lê Quang Đức, Phạm Văn Ân có mặt lúc 7h30 tại Hội trường QS huyện.

- Hội nghị PHHS ngày 30/8/2019-

- Tập huấn Y tế tại TTYT

 

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2019

                                                             

                                                                                  Hiệu Trưởng

 

Các tin khác