Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:43 13/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2013

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 445/217.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 09 ( ngày 09/09/2013).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6,7 học kì I                                                                             

 - Họp Hội đồng trường 9h30 ,ngày 12/9/2013                                                                            

- Họp hội đồng sư phạm 13h00 .Sinh hoạt chuyên môn,Tổ 14h15 ngày 12/9/2013.   .

- Kiểm tra toàn diện: Cô Hường, Thầy Tùng, Thầy Sơn. Tuần 6&7

- Thanh tra chuyên đề 4 giáo viên: Cô Huệ, T Thịnh, Cô Lam.

- Thao giảng tuần 3, 4.

- Đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý môn MTCT, giải Toán và Anh Văn qua mạng.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

- Tổ chức khai giảng năm học 2013– 2014 và trò chơi dân gian.( 7h15, ngày 05 tháng 09 năm 2013).

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Tiến hành đại hội chi đội, liên đội trước ngày 30 tháng 09 năm 2013.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, tháng an toàn giao thông

b/ Đoàn thể:

- Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.( tháng 09 năm 2013).

- Hội nghị công đoàn, chi đoàn cuối tháng 09/13.

- Đại hội liên đội.

c) Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

4/Quản lý văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học .

- Duyệt kế hoạch chuyên môn, Tổ, Đội, Sổ CN, Sổ điểm, Kế hoạch cá nhân.

- Kiểm tra kế hoạch thư viện, thiết bị, tin học.

- Cập nhật mẫu 1 pt và hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập năm 2013

- Kiểm tra kế hoạch nhân viên tổ văn phòng ngày 09 tháng 09 năm 201

- Kiểm tra công tác dạy học môn học, chủ đề tự chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ học sinh yếu

- Báo cáo các biểu mẫu đầu năm học . Danh sách học sinh bỏ học ; cập nhật hồ sơ phổ cập THCS( Cô Mai )

-Bàn giao Văn thư (cô Mai nghỉ hộ sản)

II/ Điều chỉnh bổ sung:

-          Phân công lại chuyên môn, thời khóa biểu.

-          Chia TKB Khối 6 học 2 buổi.

 

                      Quảng Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2013

                                             Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                      Trương Văn Dũng

   

Các tin khác