Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:31 04/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

                                                                                                                                                  

                                              KẾ HOẠCH THÁNG 09/2014

                                                         --------&--------

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 426/204.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 09 ( ngày 08/09/2013).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6,7 học kì I  

- Duyệt khai giảng NH :2014-15 7h30 ngày 04/9/2014.                                                          

  - Họp Liên tịch 8h30 Họp Hội đồng trường 9h30 ,ngày 04/9/2014.

- Tổ,giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX

- Nộp hồ sơ cấp phép dạy thêm học thêm cho giáo viên

- Triển khai cuộc thi “ Em yêu lịch sử ViệtNam”

- Thanh tra chuyên đề 4 giáo viên: Cô Huệ, T Thịnh, Cô Lam.

- Thao giảng tuần 3, 4.

- Đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý môn MTCT, giải Toán và Anh Văn qua mạng.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

- Tổ chức khai giảng năm học 2014-2015và trò chơi dân gian.( 7h15, ngày 05 tháng 09 năm 2014.

- Tổ chức khảo sát học sinh lớp 6 ngày  17-18/9/2014theo Hương dẫn số 1676/SGD-ĐT ngày 08/8/2014

- Kiện toàn Hội đồng trường .Kế hoạch phòng chóng,lụt bão năm 2014…

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Tiến hành đại hội chi đội, liên đội trước ngày 30 tháng 09 năm 2014

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, tháng an toàn giao thông

b/ Đoàn thể:

- Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.( tháng 09 năm 2014.

- Hội nghị công đoàn, chi đoàn cuối tháng 09/14

- Đại hội liên đội.

c) Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

4/Quản lý văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học .

- Duyệt kế hoạch chuyên môn, Tổ, Đội, Sổ CN, Sổ điểm, Kế hoạch cá nhân.

- Kiểm tra kế hoạch thư viện, thiết bị, tin học.

- Cập nhật mẫu 1 pt và hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập năm 2014

- Kiểm tra kế hoạch nhân viên tổ văn phòng ngày 09 tháng 09 năm 2014

- Kiểm tra công tác dạy học môn học, chủ đề tự chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ học sinh yếu

- Báo cáo các biểu mẫu đầu năm học . Danh sách học sinh bỏ học ; cập nhật hồ sơ phổ cập THCS( Cô Mai )

II/ Điều chỉnh bổ sung:

-         Phân công lại chuyên môn, thời khóa biểu sau khi giáo viên nữ nghỉ hộ sản

                                         Quảng Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2014

                                                                    Hiệu Trưởng 

 

 

Các tin khác