Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:02 12/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                          Độc Lập-Tự do-Hạnh Phúc

                                                                                      o0o                                                            

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2019

&

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 341/178 nữ

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 09 ( ngày 08/09/2017).

2/ Dạy và học: 15 công việc.

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6,7 học kì I  

- Khai giảng NH: 2019-2020 .Lúc 7h00 ngày 05/9/2019. Gồm 2 phần: Lễ và Hội

-.Họp Hội đồng Sư phạm 8h45, ngày 05/9/2019.

-Sinh hoạt c/m, tổ lúc 9h30.

ND: Tổ, giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX. Lập kế hoạch PPCT; bồi dưỡng HSG về MTCT…

- Công tác kiểm tra nội bộ:

 +Thanh tra chuyên đề 02 giáo viên.

 +Thanh tra toàn diện: 02 giáo viên

- Chỉ đạo chuyên môn, tổ ,đoàn thể ,giáo viên lên kế hoạch năm ,tháng ,tuần, Lịch báo giảng,... kịp thời và đầy đủ ở trang Web trường ( Yêu cầu C/m, Tổ kiểm tra hằng tuần vào thứ 2)

- Thao giảng tuần 3, 4.

- Đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm.

- Lập kế hoạch sử dụng ĐDDH,các tiết thực hành, mượn trả trong tháng, học kì …

- Nộp Bản đánh giá  tháng: C/m,tổ ,y tế, Đội…vào 25 hằng tháng.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý môn MTCT, giải Toán và Anh Văn qua mạng.Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Tập huấn triển khai điều tra phổ cập.

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

- Kiện toàn Hội đồng trường .

- Kế hoạch phòng chống,lụt bão năm 2019.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Tiến hành đại hội chi đội, liên đội trước ngày 20 tháng 09 năm 2019

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Kim)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, tháng An toàn giao thông

b/ Đoàn thể:

- Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.( tháng 09 năm 2019.

- Đại hội công đoàn, chi đoàn cuối tháng 09

- Đại hội liên đội.

c) Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

4/Quản lý văn phòng:

- Chỉ đạo việc day-học .

- Duyệt kế hoạch chuyên môn, Tổ, Đội, Sổ CN, Sổ điểm, Kế hoạch cá nhân.

- Kiểm tra kế hoạch thư viện, thiết bị, tin học.

- Cập nhật mẫu 1 pt và hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập năm 2019

- Kiểm tra kế hoạch nhân viên tổ văn phòng ngày 09 tháng 09 năm 2019

- Kiểm tra công tác dạy học môn học, chủ đề tự chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ học sinh yếu

- Báo cáo các biểu mẫu đầu năm học . Danh sách học sinh bỏ học ; cập nhật hồ sơ phổ cập THCS( CôKim, Trang, Linh )

- Lập Sổ mượn & trả TBDH, Sổ đăng kí dạy các phòng bộ môn …

II/ Điều chỉnh bổ sung:

Quảng Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2019

                                                                          Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

                                                                            Trương Văn Dũng

 

Các tin khác