Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 15:21 08/09/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 Số:   /BC-THCSTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Quảng Thọ, ngày 20 tháng 8  năm 2020

 

BÁO CÁO

V/v thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm học 2019-2020

          Kính gửi: Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Điền

          Trường THCS Trần Thúc Nhẫn Báo cáo tình hình thực hiện nhiêm vụ  tháng 8 và đề ra kế hoạch tháng 9 cụ thể như sau:

I. Đánh giá công tác tháng 8:

Về hoạt động chuyên môn và hoạt động khác:

- Đã tiến hành chuyển và lắp đặt xong phòng LAB và phòng Lý – Công nghê.

- Trang trí phòng Đội và các phòng học bộ môn hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

- Đã lên kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè, tổ chức thi lại cho học sinh theo kế hoạch .

- Lao động vệ sinh, bàn ghế, các phòng chức năng và trồng cây xanh toàn trường.

          - Phân công cán bộ giáo viên, nhân viên trực đảm bảo.

 - Đã tuyển sinh học sinh khối 6 tổng số 99 em.  

          - Tuyên truyền phòng chống Covid 19.

          - Đã lên kế hoạch phòng chống lụt bão theo kế hoạch của UBND xã.

II. Kế hoạch tháng 9:

 - Họp chi bộ và kiện toàn Hội đồng trường

          - Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội cho học sinh.

- Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Làm việc với Hội PHHS Chuẩn bị nhân sự cho Đại Hội PHHS .

- TBDH: Sắp xếp ĐDDH, hồ sơ sổ sách đầu năm.

- Thư viện: Sắp xếp sách, thẻ bạn đọc.

- Y tế lên kế hoạch mua sắm thuốc cho năm học mới.

- Kế toán quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

- Mua sắm Thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu.

- Hội nghị chi bộ, tổ, cán bộ công chức, phụ huynh học sinh và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                             Trần Quang Tín

Các tin khác