Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:30 15/02/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 1

NĂM HỌC 2013-2014

I,Thực hiện chương trinh : Tuần 20,21,22

II,Dạy –Học :

-Thu duyệt sổ đầu bài học kỳ I

-Nộp chất lượng điểm thi học kỳ I (6/1/2014)

-Các tổ chỉ đạo giáo viên vào điểm và cộng điểm học kỳI kịp thời và báo cáo 2 mặt chất lượng (9/1/2014)

-Phân công chuyên môn và thời khóa biểu áp dụng học kỳ II (10/1/20140

-Phân công giáo viên đưa học sinh dự thi Olimpíc Tiếng Anh cấp huyện vòng 20

(11/1/20140

-Nộp danh sách học sinh giỏi và đề thi học sinh giỏi huyện năm 2014 cho PGD (14/1/2014)

- Tăng cường bồi dưỡng học sinmh giỏi và phụ đạo học sinh yếu

-Chỉ đạo các tổ quản lý đề kiểm tra 1 tiết và và duyệt đề kiểm tra

-Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn thao giảng dự giờ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra .

-Chỉ đạo các tổ tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đạt kết quả .

-Các tổ quản lý tốt công tác BDTX của giáo viên

-Các tổ trưởng có kế hoạch phân công giáo viên giúp đỡ giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

-Tổ Anh Văn tăng cường bồi dưỡng học sinh dự thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện.

-Báo cáo kết quả kiểm tra đề chung và cắt phách chấm chung và danh sách giáo viên dạy theo lớp cho PGD

- Tổ chức sơ kết tổ,sơ kết chuyên môn

-Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác