Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:09 29/01/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

                 KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 20, 21, 22

II,Dạy –Học :

1, Rà soát chế độ cho điểm của giáo viên

2, BGH kiểm tra hồ sơ giáo viên học kỳ I

3, Thi IOE cấp huyện

4,Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi và lập danh sách học sinh thi huyện

5,Thi học sinh giỏi cấp huyện

6,Thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

7,Tập huấn chuyên môn do Phòng GD&ĐT tổ chức.

8, Sơ kết tổ chuyên môn

9, Sơ kết học kỳ I chuyên môn và phương hướng học kỳII

10, Hội thảo nâng cao chất lượng học kỳ II]

11, Tập huấn về trường học kết nối cho giáo viên ( Thầy Sơn, Cô Trinh)

12, Các tổ lên kế hoạch dự giờ thường xuyên giáo viên

13, vào điểm sổ học bạ học kỳ I

14, Cập nhật vắng học sinh đầy đủ kịp thời.

Các tin khác