Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 02:43 13/01/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 01

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 20, 21, 22, 23

II. Dạy-Học:

1, Tập trung duy trì số lượng học sinh sau thi HKI.

2, Thi chọn học sinh giỏi trường chọn học sinh dự thi giỏi cấp huyện ngày 28/1/2016.

3, Lập danh sách học sinh dự thi IOE cấp huyện ngày 16/01/2016 (theo lịch).

4, Tập huấn E- Learning ngày 14/01/2016 (toàn thể giáo viên).

5, Nộp sản phẩm dạy tích hợp và liên môn của GV và HS (04/01/2016).

6, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường dự giờ thường xuyên

6, Thanh tra nội bộ:

  - Thanh tra toàn diện giáo viên: Cô Vinh, Cô Lam.

  - Thanh tra chuyên đề: Thầy Lành, Thầy Tùng.

7, Các tổ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch đề ra.

8, Tổ Toán-Lý-Hóa-Sinh; Tổ Avăn-Văn thể mỹ chuẩn bị bài dạy sinh hoạt cụm tuần 3 ngày 21/01/2016 các môn Công nghệ, Tin, Thể dục.

9, Các tổ xậy dựng kế hoạch cải tiến chất lượng học kỳII

10, Hoàn thành danh sách học sinh ở sổ chính HKII (GVCN).

11, Xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị HKII (theo mẫu ở HKI).

12, BGH dự giờ thường xuyên : 4tiết

13, Các tổ trưởng theo dỏi, đôn đốc giáo viên học BDTX.

14, Các tổ đăng tải bài giảng E-Learning lên trang Web của trường  ít nhất có 1 giáo án.

15, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

16, Phân công lại chuyên môn áp dụng vào tháng 2 do giáo viên nghỉ theo nghị định tinh giản biên chế.

17, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu (thống nhất tuần).

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 3/01/2016

                                                                                         Phó hiệu trưởng   

 

                                                                                              Hoàng Tý                                                   

      

 

                                     

 

Các tin khác