Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 02:43 13/01/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 01

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 20, 21, 22, 23

II. Dạy-Học:

1, Tập trung duy trì số lượng học sinh sau thi HKI.

2, Thi chọn học sinh giỏi trường chọn học sinh dự thi giỏi cấp huyện ngày 28/1/2016.

3, Lập danh sách học sinh dự thi IOE cấp huyện ngày 16/01/2016 (theo lịch).

4, Tập huấn E- Learning ngày 14/01/2016 (toàn thể giáo viên).

5, Nộp sản phẩm dạy tích hợp và liên môn của GV và HS (04/01/2016).

6, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường dự giờ thường xuyên

6, Thanh tra nội bộ:

  - Thanh tra toàn diện giáo viên: Cô Vinh, Cô Lam.

  - Thanh tra chuyên đề: Thầy Lành, Thầy Tùng.

7, Các tổ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch đề ra.

8, Tổ Toán-Lý-Hóa-Sinh; Tổ Avăn-Văn thể mỹ chuẩn bị bài dạy sinh hoạt cụm tuần 3 ngày 21/01/2016 các môn Công nghệ, Tin, Thể dục.

9, Các tổ xậy dựng kế hoạch cải tiến chất lượng học kỳII

10, Hoàn thành danh sách học sinh ở sổ chính HKII (GVCN).

11, Xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị HKII (theo mẫu ở HKI).

12, BGH dự giờ thường xuyên : 4tiết

13, Các tổ trưởng theo dỏi, đôn đốc giáo viên học BDTX.

14, Các tổ đăng tải bài giảng E-Learning lên trang Web của trường  ít nhất có 1 giáo án.

15, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

16, Phân công lại chuyên môn áp dụng vào tháng 2 do giáo viên nghỉ theo nghị định tinh giản biên chế.

17, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu (thống nhất tuần).

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 3/01/2016

                                                                                         Phó hiệu trưởng   

 

                                                                                              Hoàng Tý                                                   

      

 

                                     

 

Các tin khác