Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:34 24/12/2018  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 1 NĂM 2019

 

I. Đánh giá công tác tháng 12

        Trong tháng 12 đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đã tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Tuy nhiên số lượng học sinh giảm vẫn còn nhiều. Chuyên môn đã chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình. Đã chỉ đạo giáo viên bộ môn tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi  thi hùng biện Tiếng Anh.... Đã chỉ đạo giáo viên xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả tốt trong việc kiểm tra học kỳ 1. Chỉ đạo các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: Sáng tạo TTN, KHKT..  Đã tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời. Đã tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của trường, PGD, Sở GD. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.  Tiếp tục chỉ đạo công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.   Đã hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục để nộp Sở kiểm tra.  Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.  Đã điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB học kỳ 2.

Hạn chế:

-         Việc kiểm tra chuyên đề còn hạn chế.

-         Việc kiểm tra dạy thêm học thêm còn chưa thường xuyên.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 1.

          Trong tháng 1 tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình tuần 1,2,3 của học kỳ 2. Vào học kỳ 2 ngày 10/1/2018.

2.  Chỉ đạo giáo viên vào điểm ở cổng thông tin kịp thời, đảm bảo.

3.  Báo cáo điểm học kỳ 1 các khối 6,7,8 cho chuyên môn PGD.

4.  Khảo sát học sinh tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh tại huyện.

5.  Chỉ đạo các tổ, giáo viên sơ kết học kỳ 1 (lớp, tổ, chuyên môn và các bộ phận).

6.  Kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi huyện.

7.   Chỉ đạo các giáo viên dạy thêm chốt sổ, báo cáo số lượng, nộp phần trăm học phí thu.

8.   Các tổ chuyên môn rà soát, tìm biện pháp cải tiến chất lượng dạy học, biện pháp giảm học sinh yếu trong học kỳ 2.

9.   Tiếp tục thanh tra toàn diện, chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.

10.  Chỉ đạo các tổ chuyên môn đánh giá BDTX theo kế hoạch.

11.  Chỉ đạo thực hiện xây dựng trường học thân thiện, NGLL.

12.   Lao động vệ sinh, trực tết, nghỉ tết đảm bảo theo kế hoạch cấp trên, nhà trường.

ĐCBS:

         

                                                                                                                                                

                                                            Phó Hiệu trưởng

 

 

                                                          Nguyễn Văn Tuyến

 

Các tin khác