Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:53 29/04/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 Quảng Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 NĂM 2020

I.  Công tác số lượng

- Duy trì số lượng học sinh hiện có 341HS/178 nữ.

Trong đó Khối 6: 103/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 73/35 nữ   Khối 9: 112 (9/1: 39, 9/2: 38, 9/3: 35)

II. Công tác dạy và học:

- Hoàn thành chương trình học kỳ I tính đến 09/01/2020.

- Báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng học lực và hạnh kiểm cho trường theo kế hoạch

- Thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 10/01/2020, tuần 19, 20, 21 (tuần 1,2,3 HKII) theo TKB mới số 2 áp dụng 10/01/2020.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG chuẩn bị cho học sinh dự thi huyện.

- Thi GV dạy giỏi huyện (3GV). Họp BGK hội thi (Dũng, Mai, Huy)

- Bồi dưỡng HS tham gia thi khảo sát hùng biện tiếng Anh: tổ Tiếng Anh phụ trách .

- Thực hiện nộp báo cáo BDTX nội dung 1.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.

- Hoàn thành các loại hồ sơ: sổ GTGĐ, học bạ, sổ liên lạc.

-  Các tổ chuyên môn sơ kết học kì 1, nộp báo cáo sơ kết

-  Các tổ hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện, chuyên đề, BDTX nộp.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghiêm túc các qui định về chuyên môn: Hồ sơ, giáo án, chế độ kiểm tra, thời gian, kế hoạch giảng dạy, tác phong và các công tác được phân công.

- Sắp xếp đồ dùng dạy học HK II.

- Họp xét hạnh kiểm học sinh các khối lớp

- Lên kế hoạch dạy học em học sống xanh (thầy Đặng, cô Bích).

- Giáo viên và các tổ chuyên môn lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học học kỳ II.

- Rà soát hồ sơ sổ sách, vào học bạ học kỳ I. Kiểm tra chéo hồ sơ cá nhân, lớp.

- Tổ chức gặp mặt học sinh giỏi dự thi huyện .

-  Họp Cha mẹ học sinh giữa học kỳ I.

                                                                             Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Các tin khác