Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 11:22 29/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

                                 KẾ HOẠCH THÁNG 10NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 7,8,9,10

II,Dạy –Học :

1,Duy trì số lượng học sinh đến trường

2,Phân công lại chuyên môn và chia lại thời khóa biểu

3,Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu .Chú ý máy tính bỏ túi,IOE qua mạng .

4,Thi Máy tính cầm tay K8,9 ngày 2/10/2014 (theo lịch của phòng )

5,Các tổ trưởng lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 10 vào tuần 4

6,Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn ,thao giảng dự  giờ

7,Các tổ trưởng ,tổ phó lên kế hoạch dự  giờ thường xuyên giáo viên đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra

8,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng và ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học đạt kết quả tốt.

9,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên lên kế hoạch,năm tháng tuấn đầy đủ và cập nhật ở trang Web kịp thời

10,Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 10

11,BGH dự gời thăm lớp 6 tiết

12,Các tổ trưởng tăng cường kiểm tra lịch báo giảng của giáo viên

13, Thanh tra toàn diện : Cô Nga, Thầy Minh,Thầy Lành

14,Thanh tra chuyên đề giáo viên :Cô Hẹ,Cô Xuân.

15,Các tổ trưởng có kế hoạch theo dỏi  kế hoạch BDTX giáo viên

16,Đăng ký kiểm tra đề chung ,cắt phách chấm chung.

 

Các tin khác