Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:23 23/09/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH PHT THÁNG 10/2017

I. Đánh giá công tác tháng 9

Những việc làm được:

 

 1. Đã xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học (kế hoạch BDTX, KHKT, Ioe, Violympic…)
 2. Đã xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, kế hoạch tổ chức dạy thêm trong trường học chuyển PGD xét duyệt.

3. Đã xây dựng kế hoạch và lên thời khóa biểu dạy bồi dưỡng HSG

4. Hoàn thành sổ điểm cá nhân và các loại hồ sơ chuyên môn khác

5. Sắp xếp lại TKB.

6. Đã tiến hành dự giờ thăm lớp, TTTD giáo viên theo kế hoạch (TTTD 02 giáo viên).

7. Xây dựng kế hoạch cá nhân

8. Thường xuyên kiểm tra việc lên kế hoạch sử dụng thiết bị, lịch báo giảng của giáo viên để điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.

10. Đã chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát lại chương trình, hoàn thành chương trình năm học 2017-2018.

11. Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức hội nghị tổ khối, xây dựng chỉ tiêu năm học.

12. Đã chốt số lượng và hoàn thành sổ điểm cá nhân.

Hạn chế:

- Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm. Chưa nhắc nhỡ kịp thời giáo viên còn chậm một số công việc

- Một vài giáo viên nghỉ nhiều nên ảnh hưởng đến nề nếp học tập.

II. Kế hoạch tháng 10:

 1. Xây dựng hoàn thiện các kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018.
 2. Triển khai các kế hoạch chuyên môn, các cuộc thi đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện.
 3. Tiếp tục chỉ đạo BD HSG, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo chủ điểm.
 4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 5555/BGD ĐT và công văn số 2575/SGD ĐT.
 5. Tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên, TTTD 02 giáo viên theo kế hoạch.
 6. Tổ chức tập huấn các chuyên đề cho giáo viên trong toàn trường.
 7. Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch nhà trường.
 8. Kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng của giáo viên.
 9. Chỉ đạo các tổ tiến hành đăng ký các chủ đề dạy học tích hợp nội môn, liên môn. Tiến hành kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên.
 10.  Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh.
 11.  Kiểm tra sổ điểm, kiểm tra việc thực hiện các cuộc thi của tổ chuyên môn.

ĐCBS:

 

Các tin khác