Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:28 03/11/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

                                 KẾ HOẠCH THÁNG 11NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 11,12,13,14

II,Dạy –Học :

1, Tập trung nâng cao chất lượng dạy học chào mừng 20/11/2014

2,Phân công lại chuyên môn ,thời khóa biểu áp dụng từ 10/11/2014

3,Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu .Chú ý:

Đôn đốc học sinh giải Anh văn qua mạng xong tự luyện vòng 15 để thi cấp trường vào 29 và 30 /11(có lịch thi cụ thể ).

4,Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi trường từ 10/11/2014đến 19/11/2014

5,Chỉ đạo các tổ rà soát lại chương trình và xây dựng chương trình dạy học năm 2014-2015

6,Lập kế hoạch tổ chức triển khai dạy hướng nghiệp 9

7,Chỉ đạo các tổ ra đề thi  và đề cương ôn tập học kỳ I từ khối 6 đên khối 9

8,Triển khai “bàn tay nặn bột” các môn Lý,Hóa ,Sinh.

9,Triển khai sinh hoạt chuyên môn cụm các môn : Văn,Địa,Lý

10,Các tổ trưởng tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tháng 11 vào tuần 4

11,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng và ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học đạt kết quả tốt.

12,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên lên kế hoạch,năm tháng tuấn đầy đủ và cập nhật ở trang Web kịp thời

13,Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 11

14,BGH dự gời thăm lớp 6 tiết

15,Các tổ trưởng tăng cường kiểm tra lịch báo giảng của giáo viên

16, Thanh tra toàn diện : Thầy Linh,Cô N.Tâm,Cô T.Anh

17,Thanh tra chuyên đề giáo viên :CôNam,Cô Bích,Cô Thương

18,Các tổ trưởng có kế hoạch theo dỏi  kế hoạch BDTX giáo viên

19,Đăng ký kiểm tra đề chung ,cắt phách chấm chung.

 

 

Các tin khác