Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:38 04/11/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 11

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 11,12, 13, 14, 15

(các tổ chỉ đạo giáo viên dạy bù kịp chương trình quy định)

II. Dạy-Học:

1, Tập trung dạy phụ đạo học sinh yếu đảm bảo kế hoạch đề ra

2, Các tổ trưởng tăng cường chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9.

3, Tổ Toán-Lý-Hóa và tổ Avăn tăng cường giải toán và Avăn qua mạng đạt hiệu quả tốt.

4, Chỉ đạo các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 11 tuần 4

5, Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chào mừng 20/11 từ ngày 09/11/2015 đến 18/11/2015

6, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường dự giờ thường xuyên

6, Thanh tra nội bộ:

  - Thanh tra toàn diện giáo viên: Thầy Ân, Cô K.Anh, cô Trinh.

  - Thanh tra chuyên đề: Thầy Huynh, Thầy Sang.

7, Các tổ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch

8, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề cương và đề kiểm tra học kỳ I (thời gian nộp đề 6/11/2015) và nộp phòng GD ngày 7/11/2015

9, Sinh hoạt chuyên môn cụm tại THCS Đặng Tất các môn Hóa học, Vật lý, Lịch Sử, Địa lý.

10, Các tổ trưởng thu và duyệt các đề kiểm tra 1 tiết của giáo viên .giữ làm hồ sơ lưu trử tổ.

11, Tiếp tục chỉ đạo các tổ rà soát thường xuyên đồ dùng thiết bị dạy học, sử dụng tối đa các phòng chức năng, phòng bộ môn đạt hiệu quả tốt.

12, BGH dự giờ thường xuyên : 6 tiết

13, Các tổ trưởng theo dỏi, đôn đốc giáo viên học BDTX.

14, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên và vào điểm kịp thời.

15, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp ( ít nhất có 2 sản phẩm dự thi), đồng thời đôn đốc GVCN động viên học sinh tham gia thi liên môn đạt kết quả tốt.

16, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

17, Các tổ tổng kết việc áp dụng phần mềm ra đề kiểm tra (ưu điểm, tồn tại)

18, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu (thống nhất tuần).

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 3/11/2015

                                                                                         Phó hiệu trưởng   

 

                                                                                              Hoàng Tý                                                   

      

 

 

Các tin khác