Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:17 05/11/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

 KẾ HOẠCH PHT THÁNG 11 NĂM 2018

I. Đánh giá công tác tháng 10

- Đã chỉ đạo giáo viên đã thực hiện chương trình tuần 7,8,9,10.

- Đã xây dựng hoàn thiện các kế hoạch năm học 2018-2019 và đã triển đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo BD HSG, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo chủ điểm.

- Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 5555/BGD ĐT và công văn số 2575/SGD ĐT. Chỉ đạo tổ chức các chuyên đề, tập huấn chuyên môn.

- Chỉ đạo các tổ rà soát các cuộc thi.

 Hạn chế:

Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm nên một số kế hoạch chưa thực hiện được. Một số kế hoạch chưa triển khai được do thời tiết (NGLL)

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 11.

 

Thi đua dạy và học chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

         

          Tập trung chỉ đạo giáo viên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi. Các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi:  KHKT, Sáng tạo TTN,… để đôn đốc thực hiện có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác. Có nhận xét bài làm của học sinh. Các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL, soạn giảng theo công văn 2575/SGDDT, … của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch. Tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (theo kế hoạch). Các tổ có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và xây dựng bài học để tham gia có hiệu quả.  Tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.  Thực hiện xây dựng và dạy học theo chủ đề tích hợp, BTNB (các tổ báo cáo các chủ đề tích hợp đã xây dựng, kế hoạch BTNB).  Tăng cường công tác phổ cập giáo dục hoàn thành hồ sơ đảm bảo kế hoạch.  Tổ chức thi GVG cấp trường.  Tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm, tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.  Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

          

Các tin khác