Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:58 09/12/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

KẾ HOẠCH THÁNG 12

NĂM HỌC 2013-2014

I,Thực hiện chương trinh : Tuần 15,16,17,18

II,Dạy –Học :

+Tập trung dạy bù kịp chương trình chậm nhất đến 25/12/2013 xong tuần 17

+Các tổ trưởng tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tuần 3 tháng 12

+Tổ chức thi IOE cấp trường (30/11-1/12/2013)

+ Thanh tra toàn diện giáo viên :Thầy Lành,Cô Lam,Cô KAnh

+Thanh tra chuyên đề : Cô Như Tâm.

+ các tổ trưỏng thu nộp đề thi và đề cương ôn tập học kỳ I nộp chậm nhất vào 5/12/2013

+Tổ trưởng chỉ đạo các giáo viên bộ môn thống nhất đề cương ôn tập ,ra đề và kiểm tra theo đề chung ,cắt phách  chấm chung( bài kiểm tra trường lưu làm minh chứng)

Chú ý : 8 môn (Văn ,Toán,Lý,Hóa, Sinh,Sử,Địa,A Văn)

+các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề thi học sinh giỏi huyện như sau :

 -Khối 9 : Văn,Toán,Lý,Hóa,Sinh,Sử,Địa,Avăn,Tin ((9môn)

 -Khối 8 :Văn,Toán,Lý,Avăn (4 môn)

 -Thời gian nộp :20/12/2013

+Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 12và cổng thông tin điện tử kịp thời.

+Thao giảng dự giờ thường xuyên giáo viên đẩm bảo hoàn thành trước 20/12/2013

+Các tổ trưởng  thu và duyệt đề kiểm tra và nộp lại cho nhà trường chậm nhất 20/12/2013

+Sinh hoạt chuyên môn cụm theo kế hoạch chung.

+ Thi học kỳ I theo từ K6-K9 (Từ 26/12/2013-4/1/2014)

+Chỉ đạo các tổ triển khai thông tư 58 về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh

+Phân công chấm thi,coi thi theo kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục.

+ Các tổ chỉ đạo giáo viên hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên trước 25/12/2013.

Các tin khác