Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:53 08/12/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

                 KẾ HOẠCH THÁNG 12NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 15,16,17,18

II,Dạy –Học :

1, Tập trung dạy bù kịp chương trình quy định.

2, Các tổ trưởng thu nộp đề thi và đề cương học kỳ I các môn từ K6 đến khối 9

3,Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề thi học sinh giỏi Huyện khối 8,9.

+Khối 9: 9 môn

+ Khối 8 :4 môn

4,Các tổ trưởng  chỉ đạo giáo viên hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên cuối tháng 12

5, Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8,9 và phụ đạo học sinh yếu.

6,Kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tuần 4 tháng 12

7,Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên sinh hoạt chuyên môn và thao giảng đảm bảo quy định

8,Các tổ chỉ đạo giáo viên tăng cường dự giờ đẩm bảo chỉ tiêu đề ra

9,Tổ chức thi hùng biện tiếng Anh cấp trường.

10,Thi một số môn không thi tập trung theo lịch thi của Phòng GD

11,Chỉ đạo tổ văn phòng hoàn thành các biểu mẫu chuẩn bị thi học kỳ I

12,Thanh tra toàn diện , thánh tra chuyên đề giáo viên :

+ Thanh tra toàn diện : Thầy Ân, Cô Huệ,Thầy Thu

+ Thanh Tra chuyên đề : Thầy Huy, Thầy Tùng.

13, Thu đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I

14,Các tổ chuẩn bị sơ kết tổ và sơ kết BDTX học kỳ I

15,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng và ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học đạt kết quả tốt.

16,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên lên kế hoạch,năm tháng tuấn đầy đủ và cập nhật ở trang Web kịp thời

17,Đăng ký kiểm tra đề chung ,cắt phách chấm chung.

 

 

 

Các tin khác